Överklagande av beslut om yrkeslegitimation

2020-02-28 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Kan man överklaga socialstyrelsens beslut om yrkeslegitimation?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga gäller överklagande av ett beslut om yrkeslegitimation, det vill säga ett myndighetsbeslut.

Yrkeslegitimationer utfärdas av Socialstyrelsen som är en förvaltningsmyndighet. Reglerna kring överklagande av ett sådant myndighetsbeslut finns därför i förvaltningslagen (FL).

Ett överklagande av Socialstyrelsens beslut ska göras till allmän förvaltningsdomstol (40 § FL). Ett myndighetsbeslut får överklagas om beslutet kan antas påverka någon på ett inte obetydligt sätt (41 § FL). Beslutet får även endast överklagas av den som beslutet angår och om beslutet går denne emot, det vill säga att beslutet innebär något negativt för personen (42 § FL). Med att beslutet ska angå personen menas att den person som överklagar beslutet måste påverkas av beslutet på något sätt, till exempel att beslutet riktar sig till denne.

Ett beslut ska överklagas skriftligt till aktuell förvaltningsdomstol (43 § FL). Överklagandet kan vara skrivet på papper eller elektroniskt genom till exempel ett e-postmeddelande. Överklagandet ska vara adresserat till aktuell förvaltningsdomstol men ska dock inte skickas till domstolen som ska pröva överklagandet. I stället ska överklagandet skickas till myndigheten som fattade beslutet. I detta fall ska beslutet därför skickas till Socialstyrelsen. I överklagandet ska det stå vilket beslut som överklagas och hur denne vill att beslutet ändras.

Överklagandet måste komma in till Socialstyrelsen inom tre veckor från den dag då personen som överklagar blev underrättad om beslutet av myndigheten (44 § FL). Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska Socialstyrelsen skyndsamt skicka vidare överklagandet till aktuell domstol som sedan beslutar i ärendet dom (46 § FL).

Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Carin Östlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (560)
2020-09-22 Är det tillåtet att ställa sin grävmaskin på allmän plats?
2020-09-18 Vem har rätt att överklaga beslut från socialtjänst?
2020-09-16 Hjälp med att överklaga Försäkringskassans beslut
2020-09-13 Påskynda handläggning hos Migrationsverket

Alla besvarade frågor (84262)