Överklagande av beslut om spärrtid.

Hej! Blev dömd för rattfylleri (0,29 promille) och det var under körkortets prövotid, givetvis så förlorade jag körkortet och transportstyrelsen beslutade om en väldigt lång spärrtid som jag tyckte var lite väl extrem.. Till saken, har inte haft möjlighet till att överklaga beslutet angående spärrtiden och hade egentligen bara 2 veckor på mig, har dessutom inget minne av att jag har skrivit på någon delgivning och anledningen till att jag inte har kunnat överklaga beslutet är p.g.a sjukdomar i familjen samt att jag har inte varit i Sverige sedan lång tid tillbaks.. Undrar då om det fortfarande finns en chans att överklaga spärrtids-beslutet till förvaltningsrätten eller om det är helt kört? MVH Erik

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Du har enligt frågan fått ett förvaltningsbeslut emot dig och då gäller reglerna om förvaltningsbesvär enligt Förvaltningslagen.

Som allmän regel gäller att besvärshandlingen (överklagandet) ska ha kommit in till vederbörande myndighet (transportstyrelsen) inom tre veckor från det att besvärstiden börjat löpa. FL 23 § och FPL 6 a §. Besvärstiden börjar som regel att löpa från och med det att du fick del av beslutet. Detta kan ibland vara svårt att avgöra men något krav på delgivning enligt DelgL finns inte när det rör förvaltningsbesvär. Utgångspunkten är alltså tre veckor från det att du har fått det på posten eller liknande. 

Svaret på din fråga är alltså att besvärstiden har löpt ut och du har inte längre någon rätt att överklaga transportstyrelsens beslut om att återkalla ditt körkortstillstånd och utföra en spärrtid. Inte heller torde något extraordinärt rättsmedel vara tillämpligt i detta fall såsom återställande av försutten tid. Det innebär att man kan få rätt till överklagande trots att överklagandetiden har löpt ut. För att få tillämpa detta måste man kunna visa på laga förfall, exempelvis att postförsändelsen inte kommit fram, allvarlig sjukdom (rörande dig själv), eller att myndigheten i fråga har utelämnat besvärshänvisning. 

För att anknyta detta till förutsättningarna i ditt fall skulle det inte fungera att åberopa återställande av försutten tid i ditt fall om anledningen är att du har varit utomlands eller att du har en i familjen som har varit sjuk som rättsmedel för att få en omprövnings av besvärstiden. 

MVH


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000