Överklagan till högsta domstolen

2016-10-20 i Domstol
FRÅGA
vräkning hyresrätt beslyt från hovreten kan man bestrida o venda till högsta domstolen ?
SVAR

Hej!

Din fråga gäller överklaganderätten, vilken regleras i Rättegångsbalken (RB).

Det är enligt 54 kapitlet 3 § tillåtet att överklaga en hovrätts beslut i en fråga, detta innebär dock inte att den Högsta domstolen kommer pröva målet. Enligt RB 54:9 § krävs nämligen prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska ta upp frågan.

Bestämmelserna om när Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd finns i RB 54:10 §, dessa säger att prövningstillstånd endast medges om målet antingen är:

"Av vikt för rättstillämpningen", ellerdet finns "synnerliga skäl" till sådan prövning.

Att ett mål är "av vikt för rättstillämpningen" innebär att lagen antingen är oklar eller annars kräver ny lagstiftning.
"Synnerliga skäl" innebär antingen resning (att målet måste tas upp ännu en gång och ändras) eller domvilla (att det förekommit grova formella fel under rättegången).

Jag kan inte utifrån de omständigheter inte meddela om någon av dessa grunder föreligger i ert fall. Om någon av dessa inte föreligger, kommer Högsta domstolen inte heller ta upp fallet till prövning.

Mer information finner ni här:
http://www.hogstadomstolen.se/Overklagande-och-provningstillstand/

Hoppas detta besvarat er fråga!

Adrian Nylén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (441)
2020-10-26 Lägga ned åtal efter att åtal väckts?
2020-10-18 Videolänk - i strid med "Rättvis rättegång"?
2020-10-16 Kan målet prövas igen om käranden återkallat sin talan?
2020-09-29 Juridisk rådgivning

Alla besvarade frågor (85497)