FrågaPROCESSRÄTTDomstol30/11/2018

Överklagan till HD

Hej, har lämnat in en överklagan till HD ang. beslut om avslag på prövningstillstånd(Hovrätten), denna överklagan lämnades felaktigt in till HD ist.f. till Hovrätten. Vad kan jag göra? Vad händer?

Lawline svarar

Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline!

Din överklagan av hovrättens beslut ska du göra skriftligen. Skrivelsen ska du sedan ge in till hovrätten. Den ska ha kommit in till dem inom fyra veckor från den dag då domen meddelades, enligt 55 kap. 1 § RB. Vidare ska ditt överklagande innehålla uppgifter om:

1. den dom som överklagas,
2. i vilken del domen överklagas och vilken ändring av domen som du yrkar på,
3. grunderna för överklagandet och i vilket avseende hovrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,
4. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas och
5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Praxis visar på att när överklagande har ingetts till fel domstol finns det inte utrymme för överlämnande av ansökan till behörig domstol (NJA 2015 S.653). Det ligger således på dig att ditt överklagande inkommer till rätt domstol. Mitt förslag till dig är därför att skicka ditt överklagande på nytt till hovrätten.

Lycka till!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Hanna MustafaRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”