Överklagan och prövningstillstånd

2021-03-21 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej. Jag blev dömd i tingsrätten för grovtrattfylleri, för att min kusin påstår att jag har kört bil på fyllan. Hennes historia var så bra att domaren inte såg något annat än att döma mig på hennes ord, ska tilläggas att hon svor under ed och vittnade. Finns inga bevis utan bara hennes ord, det har gått 1 år sedan anmälan gjordes och hon kom ihåg exakt i detalj vad som hände. Och jag blev fälld men har bett min advokat att överklaga till hovrätten. Vad kommer att hända nu?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår att du har blivit fälld i tingsrätten för grovt rattfylleri och att du har överklagat den fällande domen genom din advokat. Det framgår inte tydligt vad syftet med din överklagan är, men jag tolkar det som att du har överklagat bedömningen i själva ansvarsfrågan det vill säga om du är skyldig till brottet eller inte. Hur hovrätten kommer att göra bedömningen exempelvis bevisvärderingen av din kusins berättelse är inte något som jag kan svara på utan jag kommer att gå igenom vad som händer efter att man har överklagat en tingsrättsdom.

Hur en överklagan går till och krav på prövningstillstånd
Den part som vill överklaga en brottmålsdom i tingsrätten ska göra det skriftligen inom tre veckor från den dag då domen meddelades. (51 kap 1 § Rättegångsbalken). Om det krävs prövningstillstånd i hovrätten ska tingsrättens dom innehålla en uppgift om detta och det brukar vanligtvis framgå av en medföljande bilaga. Ett överklagande till hovrätten ska innehålla uppgifter om bland annat i vilken del domen överklagas, grunden för att man överklagar och omständigheter som är till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas. (51 kap 4 § Rättegångsbalken). Skulle det krävas prövningstillstånd och det senare inte beviljas så kommer tingsrättens dom att gälla. (49 kap 14 a § Rättegångsbalken)

När prövningstillstånd lämnas
För att prövningstillstånd ska meddelas krävs att någon av förutsättningarna i 49 kap 14 § Rättegångsbalken är uppfyllda;

(1) om det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till.

(2) det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till

(3) det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller

(4) det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Sammanfattning och rekommendation
Du har överklagat en fällande dom i tingsrätten. Det bör av tingsrättens dom framgå om det behövs prövningstillstånd eller inte för att få pröva målet i hovrätten. Om det skulle krävas prövningstillstånd så kommer domstolen i första hand att göra en bedömning av tingsrättens dom och bedöma om det finns skäl att ge prövningstillstånd. Om hovrätten tar upp målet till ny prövning är det överklagandet som styr hovrättens prövning av fallet. Då jag inte vet mer om omständigheterna i ditt fall råder jag dig att ha en vidare dialog med din advokat!

Hoppas att informationen har varit till hjälp, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Fredrika Sköld
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1198)
2021-10-05 Är man icke skyldig eller oskyldig om man inte döms för brott av domstolen?
2021-09-30 Kan en jurist vara användbar när man avser att överklaga?
2021-09-30 Hur kommer jag i kontakt med någon som kan hjälpa mig med rådgivning?
2021-09-30 Polisens möjligheter till topsning

Alla besvarade frågor (96436)