Allmän handling och överklagan

2018-01-16 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Behövs det någon skrivelse från Kommun om man vill överklaga vägran från kommun att lämna utoffentliga handlingar ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det du behöver är ett beslut som säger att du inte får ut en allmän handling så som du begärt från en myndighet. Beslutet ska ha tagits av myndigheten. Detta följer av 2:15 Tryckfrihetsförordningen samt 6:7 Offentlighets- och sekretesslag. Om det inte har gått mer än 3 veckor från att du fick beslutet kan du överklaga till kammarrätten enligt 6:8 Offentlighets- och sekretesslag. Har det gått mer än 3 veckor har din möjlighet att överklaga gått förlorad.

Med vänliga hälsningar,

Emmy Pettersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (707)
2022-01-22 Var ska man folkbokföra sig?
2022-01-17 Kommunalbesvär eller förvaltningsbesvär?
2022-01-17 Är man ersättningsskyldig i förhållande till utföraren när denne blir nekad utbetalning för gjort RUT-avdrag?
2021-12-31 Får HVB-hem besluta om utegångsförbud?

Alla besvarade frågor (98657)