Överklagan av lvu dom till kammarrätten

FRÅGA
Jag har på kammarätten ang lvu hur stor chans har man att kammarätten beslutar att upphäva ett lvu. Jag har vari varit öppen och ärlig med att jag behöver stöd och hjälp med min till sin första gångs mamma. Men enligt socialen är jag inte villig med stöd och hjälp för mig och min son. Hur stor chans har man i kammarätten att vinna ett mål i och?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är väldigt svårt att svara på exakt hur stor chans du har att få domen ändrad i kammarrätten. Kammarrättens uppgift är att överpröva förvaltningsrättens dom. En ny prövning görs där kammarrätten tar ställning till om förvaltningsrättens dom är korrekt eller inte. Gör kammarrätten en annan bedömning än förvaltningsrätten så kommer de att ändra domen.

Det som kammarrätten särskilt ska ta ställning till när det handlar om LVU är om det kan antas att behövlig vård kan ges barnet med vårdnadshavares samtycke eller inte (1 § andra stycket LVU). Är barnet över 15 år krävs även barnets samtycke. Det är bara när frivillig vård inte kan ges som LVU blir aktuellt.

Även om vårdnadshavare (i ditt fall förälder) ändrar inställning till vård och menar att vården kan ges på frivillig väg måste domstolen fortfarande ta ställning till om samtycket är pålitligt eller inte. Finns det risk att vårdnadshavaren enkelt skulle kunna ändra inställning igen så kan vård enligt LVU ändå bli aktuellt.

I ditt fall tolkar jag det som att du har ändrat inställning och vill att din son ska få den hjälp han behöver. Kan du på ett trovärdigt sätt visa detta för kammarrätten finns en chans att domen ändras.

HÄR kan du läsa hela lagen, du kan titta särskilt på 2 § och 3 § för att se behovet av vård.

Vänligen,

Lisa Naudot
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (897)
2021-07-17 Godkännande av läkemedel i EU
2021-07-16 Allmän information om förtal
2021-07-14 Är reglerna om körkortsåterkallelse i samband med brott förenliga med förbudet mot dubbelbestraffning?
2021-07-05 Kan en riksdagsledamot avsättas?

Alla besvarade frågor (94345)