Överklagan av kommunala beslut

Går det inte att överklaga ett kommunalt beslut efter tre veckor?

Om jag anser att ett kommunalt beslut bryter mot lagen kan jag överklaga till förvaltningsrätten. Överklagan måste ske inom tre veckor efter att beslutet gjorts offentligt.

Hur gör man efter tre veckor? Kan en kommun bryta mot lagen ifall inte någon medborgare reagerar inom tre veckor.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om en kommunmedlem vill få lagligheten av en kommuns beslut prövad är överklagandetiden, precis som du säger, tre veckor (13 kap. 5 § KomL). Det finns ingen möjlighet för kommunmedlemmarna att få saken prövad efter den tiden.

Att kommuner bryter mot lagen kallas kommunalt lagtrots. Detta är självklart ett problem och många gånger är det just så att ingen medlem överklagar i tid. Det är också svårare att få grepp om än domstolstrots. Om en kommun väljer att inte följa en dom som gått dem emot blir överträdelsen ofta ganska uppenbar. Så är inte fallet vid lagtrots.

Detta har uppmärksammats i debatten och bland annat JO har riktat kritik mot flera kommuner. En anmälan till JO kan dock inte leda till att den enskilda situationen rättas. Det ligger utanför JO:s befogenhet

Svaret på din fråga är alltså nej, det går inte att överklaga ett beslut efter tre veckor från det att överklagandetiden börjat löpa.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Sara JönssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000