FrågaFAMILJERÄTTBodelning17/03/2016

Överklagan av bodelningsavtal

Har någon part rätt att överklaga ett bodelningsavtal som parterna upprättat själva eller med hjälp av advokater? Om bodelningsförättare är iblandad vet jag att parterna har 4 v på sig att överklaga.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga,

Precis som du säger, har ni fyra veckor på er att överklaga en bodelning om ni har blivit tilldelade en bodelningsförrättare - detta enligt 17 kap 8§ Äktenskapsbalken (1987:230).

Grundregeln är att ett avtal som har kommit till stånd och som har undertecknats av er båda ska gälla och är bindande. - Enligt principen om "Pacta Sunt Servanda" som innebär att avtal ska hållas. Om ett formenligt bodelningsavtal har upprättats är detta således bindande och det går endast att kräva en ny bodelning om båda makarna är överens om att bodelningsavtalet ska hävas eller om bodelningsavtalet kan ogiltigförklaras.

Är avtalet till exempel oskäligt eller har den ena maken vilselett den andra maken genom att uppsåtligen utelämna avgörande uppgifter (jfr 30 och 36 §§ avtalslagen), kan ogiltighet komma på tal. Dessa bestämmelser tillämpas restriktiv och det ställs höga beviskrav på dig som försöker bevisa ett eventuellt svek.

Så det finns absolut en möjlighet att överklaga ett bodelningsavtal, med ovan nämnda kriterier i åtanke.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ditt ärende,

Mvh,


Johan HåkanssonRådgivare