Överklagan av beslut om fortsatt vård enligt LVU

2017-11-19 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej och tack för det tidigare svaret. För ett förtydligande av den förra informationen, angående mitt barnbarn, ska tilläggas att hon endast är 4 år och LVU:t har pågått nu i ca 9 månader och hennes mamma har gjort en hemtagningsbegäran. Då är min fråga efter att ni berättade att "de" har skyldighet att efter sex månader göra en omprövning om behovet av LVU kvarstår:Är detta beslut överklagningsbart, även om mitt barnbarn är 4 år?"De" så att det inte var det!Mvh
SVAR

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I det fall ett barn beretts vård med stöd av bestämmelserna i lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ska socialnämnden var sjätte månad antingen pröva eller överväga om vård enligt lagen fortfarande behövs. Har den unge blivit omhändertagen med stöd av 2 § LVU ska socialnämnden enligt 13 § LVU överväga om vård enligt lagen fortfarande behövs. Om den unge däremot blivit omhändertagen med stöd av 3 § LVU ska socialnämnden pröva om vård med stöd av lagen ska upphöra.

Det har en stor betydelse huruvida ditt barnbarn blivit omhändertagen med stöd av 2 § eller 3 § LVU. Anledningen till detta är att ett övervägande om vård fortfarande behövs (görs då ett barn är omhändertaget med stöd av 2 § LVU) inte är ett formellt beslut. När socialnämnden istället prövar om vården ska upphöra (görs då ett barn är omhändertaget med stöd av 3 § LVU) är detta ett formellt beslut. 41 § LVU säger att beslut i fråga om fortsatt vård med stöd av lagen kan överklagas. Detta avser dock enbart formella beslut.

Sammanfattningsvis kan beslut om fortsatt vård enligt 3 § LVU överklagas medan överväganden om fortsatt vård enligt 2 § LVU inte kan överklagas. Detta eftersom att socialnämndens överväganden inte anses vara ett formellt beslut. Vidare har nämnden ingen skyldighet att göra en sådan formell prövning för de som är omhändertagna enligt 2 § LVU.

Är ditt barnbarn omhändertaget med stöd av 2 § LVU eller 3 § LVU?
2 § LVU redogör för de så kallade miljöfallen. Regeln säger att vård ska beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller på något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. 3 § LVU redogör för de så kallade beteendefallen. Regeln säger att vård ska beslutas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller på något annat socialt nedbrytande beteende. Eftersom att ditt barnbarn enbart är 4 år gammal är barnet med all sannolikhet omhändertaget med stöd av 2 § LVU och socialnämndens övervägande om fortsatt vård kan då inte överklagas.

Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor!

Med vänlig hälsning,

Christoffer Tolf
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?