Överklagan av avslagsbeslut på ansökan om uppehållstillstånd

2016-03-31 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Min syster flyttade till Sverige för sju månadersedan med tre små barn från Afganistan och hon fick inte uppehållstillstånd vad ska hon göra? Vad jag kan hjälpa ?
SVAR

Hej och tack för att ni vänt er till Lawline!

Då er fråga är väldigt kortfattad och jag inte vet vilka asylskäl din syster med barn har kommer mitt svar vara ganska generellt men förhoppningsvis till hjälp.

Vid avslag på ansökan om uppehållstillstånd ska överklagande ske inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. Om inte din syster har möjlighet att överklaga beslutet själv kan du överklaga beslutet för din systers räkning men då krävs en fullmakt där det framgår att du får företräda din syster i ärendet. På Migrationsverkets hemsida står det om vad som krävs för att en fullmakt ska anses giltig:

www.migrationsverket.se

När ni överklagar beslutet om avslag görs en ny prövning av din systers fall. Om Migrationsverket inte ändrar sitt beslut skickas det vidare för prövning av Migrationsdomstolen, 14 kap. 3 § Utlänningslagen (här). Om inte heller de ändrar beslutet om avslag kan ni överklaga till Migrationsöverdomstolen, men här krävs prövningstillstånd vilket innebär att inte alla fall tas upp.

Utöver asylskäl kan uppehållstillstånd sökas för arbete, studier och anknytning. Jag rekommenderar att ni bokar tid med en jurist för rådgivning om ni inte längre har rätt till offentligt biträde. Ni kan boka tid via Lawline här.

Lycka till!

T E
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1096)
2020-11-27 Förvärv av svenskt medborgarskap utan krav på styrkt identitet
2020-11-24 Hur många medborgarskap kan man ha i Sverige?
2020-11-22 Kan uppehållstillstånd ansökas efter inresa?
2020-11-18 Förlust av svenskt medborgarskap för medborgare som är bosatt i utlandet?

Alla besvarade frågor (86567)