FrågaPROCESSRÄTTDomstol27/05/2021

Överklagan

Hej. En tidigare vän till mig har tidigare tagit en ansenlig summa pengar för en brukare i utsatt position. Kvinnan fick straff , fängelse i 1 år och 8månader. Nu har hon överklagat domen. Kan hon bli fri eller dömas ännu mer?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En part som vill överklaga en brottmålsdom från tingsrätten har rätt att göra detta och överklagande ska ske skriftligt inom tre veckor från det att domen meddelades, 51 kap. 1 § Rättegångsbalken (RB).

Både åklagaren och den som har blivit dömd kan överklaga tingsrättens dom. Hovrätten får inte utdöma en strängare påföljd än tingsrätten om enbart den tilltalade överklagade. Inte heller får hovrätten döma till en strängare påföljd om åklagaren överklagar till den tilltalades fördel, 51 kap. 21 § RB. Din vän kan således inte dömas till ett strängare straff än tingsrätten om hon var den enda parten som överklagade domen. Om åklagaren också överklagat finns det en möjlighet för hovrätten att döma både lindrigare och strängare.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Yodit EsheteRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”