FrågaPROCESSRÄTTDomstol07/11/2016

Överklagan

Jag har fått en dom i ett vårdnadsärende från tingsrätten. Om domen överklagas och får prövningstillstånd, hur lång tid dröjer det innan jag får veta att domen överklagats?

Lawline svarar

Hej Daniel och tack för att du vänt dig till Lawline!

I domen anges tiden för möjligheten att överklaga, generellt är denna tid tre veckor från den dag domen meddelades, detta framkommer av 50:1 Rättegångsbalken (RB). Är det så att din motpart överklagat inom denna tid så har du möjlighet att också överklaga inom max fyra veckor från dagen då domen meddelades, detta anges i 50:2 RB, ett s.k anslutningsöverklagande. Av 50:8 RB anges att om prövningstillstånd meddelas så blir du meddelad om detta, skriftligen. Det går inte att generellt säga exakt dagar det tar innan du blir delgiven, detta kan bero på arbetsbelastning och liknande. Det du däremot kan göra är att höra av dig till aktuell tingsrätt när det gått tre veckor för att få reda på om något överklagande inkommit.

Sammanfattningsvis, din motpart har tre veckor på sig att överklaga domen. Detta innebär att beviljas prövningstillstånd så ska du bli delgiven om detta, 50 kap. 8 § RB. Har inget överklagande inkommit inom tre veckor så har domen vunnit laga kraft, detta innebär att det inte går att överklaga domen längre.

Hoppas att detta svarade på din fråga!

John EdgrenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?