Överklaga utmätning av skatteåterbäring

2020-03-28 i Utmätning
FRÅGA
Hej såhär i Corona tider är ekonomin knaper.jag vet att kfm kommer utmäta hela min skatteåterbäring och fick även svar att det går att överklaga beslutet.Så i dystra tider som nu, är saker som att min Sambo fått gå ner i arbetstid, jag har dålig inkomst, tillräckligt för att en överklagan ens ska vara värd att göra?mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

5 kap. Utsökningsbalken (UB) reglerar vilken egendom som Kronofogden inte får utmäta. 5 kap. 1 § UB reglerar att Kronofogden inte får utmäta viss egendom som är till för personligt bruk samt banktillgodohavanden i den mån det ej är stadgat. Skulle du behöva pengarna i sitt underhåll ska pengarna som regel inte utmätas.

I 71 kap. 3 § 2 st. Skatteförfarandelagen (SFL) finns det däremot att den 5 kap. 1 § UB inte gäller för utmätning på skatter eller avgifter som ska betalas tillbaka. Skatteåterbäring omfattas alltså inte av reglerna och kan därmed tas i anspråk av Kronofogden för att betala av dina existerande skulder. Om däremot din skatteåterbäring överstiger din skuld ska resterande belopp utbetalas till dig.

Det innebär att Kronofogden har rätt att utmäta din skatteåterbäring för att minska din skuld.

Om Kronofogden däremot skulle göra fel och du betalar mer än du är skyldig finns det möjlighet att begära s.k. rättelse vilket innebär att de rättar till det så att utmätningsbeloppet blir korrekt i framtiden. Du kan inte ändra sådant du redan betalat, utan det gäller endast sådant som berör framtida utbetalningar (7 kap. 10 § UB). Om du efter rättelse ändå inte är nöjd kan du väcka talan i domstol mot dem.

Eftersom din fråga inte innehåller så mycket mer information, kan jag dessvärre inte uttala mig mer ingående. Skulle du dock vilja ha hjälp med att upprätta en överklagan, rekommenderar jag att du kontaktar en jurist som kan hjälpa dig med detta. Våra jurister på Lawline hjälper dig gärna med det! Har Kronofogdemyndigheten gjort fel kan du begära rättelse.

Hoppas du fick var på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emilia Nordström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (484)
2020-11-27 Kronofogdes utmätningsbefogenhet.
2020-11-22 Kan Kronofogdemyndigheten utmäta lön från vissa anställningsformer?
2020-11-22 Utmätning av lön
2020-11-14 Kan Kronofogden mäta ut makans eller barnens besparingar vid makens obestånd?

Alla besvarade frågor (86530)