Överklaga tingsrättens beslut om att inte utse offentlig försvarare

2017-03-06 i Domstol
FRÅGA
Hej!Jag är åtalad för ofredande och har begärt att få en advokat men har fått avslag från tingsrätten med motivering att "finns inte skäl att utse offentlig försvarare för HM med hänsyn till utredningen om brott,valet av straff eller annan anledning.Jag har tyvärr inte råd att anlita juridisk hjälp och tycker detta är orättvist.vad föreslår ni?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du kan överklaga tingsrättens beslut om att inte utse offentlig försvarare. Detta överklagande ska ges in till tingsrätten inom tre veckor från dagen då beslutet meddelades.

Överklagandet ska innehålla uppgifter om:

1. det beslut som överklagas
2. den ändring i beslutet som yrkas
3. grunderna för överklagandet
4. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, när sådant tillstånd krävs (du behöver inte prövningstillstånd i detta fall)
5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis

Lycka till! Vid ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen tillbaka till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Ni de Keiser
Fick du svar på din fråga?