Överklaga till hovrätten

2021-02-27 i Domstol
FRÅGA
HejHur lång tid har man på sig att överklaga en dom från tingsrätten till Hovräten?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Är du missnöjd med tingsrättens dom har du möjlighet att överklaga domen till hovrätten. Det framgår av en bilaga till tingsrättens dom hur du ska göra för att överklaga.

I korthet krävs att överklagande ska ske skriftligt inom tre veckor från det att domen meddelades. Överklagandet ska skickas till tingsrätten som kontrollerar att överklagandet har kommit in i rätt tid. Om överklagandet kommit in i rätt tid skickas det och alla handlingar i målet till hovrätten. Det kostar inte heller någonting att överklaga.

Sammanfattningsvis ska överklagande ske inom tre veckor.

Vänligen,

Sonja Najim
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (516)
2021-10-15 Behöver jag anlita en advokat för att stämma någon?
2021-10-13 När ska ett mål i domstol handläggas skyndsamt? Hur gör man en förtursansökan?
2021-09-28 Kan man dömas för ett annat brott än det man åtalats för?
2021-09-23 Kan man överklaga en tingsrätts dom via epost?

Alla besvarade frågor (96356)