Överklaga till hovrätt

2016-05-12 i Domstol
FRÅGA
Hej. Jag har precis blivit dömd för ringa narkotika för jag både brukat och innehaft. Min bot blev 50 dagaras dagsböter med 190kr/dag. När jag satt i rätten frågade de hur mycket jag tjänade och jag berättade 130kr/h. Hur kan de då sätta 190kr/dag? Bötern jag kommer få kommer landa runt 11-12000kr och det är nästan en hel lön för mig.Nu har jag tänkt att överklaga dagsbötern för det känns som den inte är anpassad för just mig. Hur ska jag gå till väga?
SVAR

Hej!

Dagsböter beräknas enligt riksåklagarens riktlinjer 2007:2. Du kan läsa dem här.

Hur du överklagar en dom framgår av domen och du kan också läsa mer här. Överklagan måste vara skriftlig och ges in till den tingsrätt som dömde i målet. Du ska också ange vilken dom som överklagas och vilken ändring du vill ha. Du bör även ange dina grunderna för överklagandet, alltså vad det är du finner felaktigt med tingsrättens dom. Viktigast att tänka på är att din överklagan måste kommit in till tingsrätten där du först dömdes senast tre veckor efter domen. Eftersom du bara dömts till böter krävs det att hovrätten meddelar prövningstillstånd och det kan därför vara svårt för dig att få en ny prövning av ditt fall.

Lycka till!

Johanna Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (440)
2020-10-18 Videolänk - i strid med "Rättvis rättegång"?
2020-10-16 Kan målet prövas igen om käranden återkallat sin talan?
2020-09-29 Juridisk rådgivning
2020-09-28 Vad betyder det att ett mål avskrivs?

Alla besvarade frågor (85162)