Överklaga socialtjänstens beslut.

2021-01-31 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Socialen har gjort fel! Jag kan ta hand om min egen son. Vill ha hem honom från familjehemmet nu!!!!! Flöjten har skrivit fel i journalen. Jag vill ha hem min egen son
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du anser att socialtjänsten har tagit fel beslut vad gäller din son och du undrar vad du kan göra för att ompröva beslutet.

När du tycker att en myndighet har fattat ett felaktigt beslut i en fråga som rör dig, har du rätt att överklaga till förvaltningsdomstolen. Det behöver du göra inom tre veckor från den dag du fick reda på beslutet (6 a § FPL). På beslutet du fått ska det också stå hur du överklagar - följ dessa steg. Motivera vad du vill få ändrat, vad du vill att de ska besluta och varför. Överklagandet ska sedan ges in till samma myndighet som tog beslutet, dvs. i ditt fall socialtjänsten där du bor (6 a § FPL).

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (647)
2021-05-16 Jaktvapentillstånd efter suicidförsök
2021-05-14 Får en kommun gynna anställda framför andra kommunmedlemmar?
2021-05-14 Tillstånd för djurhållning
2021-05-13 Ska jag skicka in mina intyg till Förvaltningsrätten?

Alla besvarade frågor (92364)