Överklaga sakfel i tvistemål

2017-12-15 i Domstol
FRÅGA
I ett tvistemål har tingsrätten dömt lite konstigt, typ 50-50. Men det är ett antal sakfel i domen, eller slarvfel, i "Bakgrund & domskäl. Mitt ombud tyckte inte vi skulle bry oss. Nu har den andra parten överklagat till Hovrätten- ska vi inte ta upp felen då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om det är sakfel i domen, och den andra parten redan överklagat bör även ni överklaga domen för att åka möjligheterna för en ny prövning. Observera att det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva målet på nytt i sin helhet.

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra fall enligt 49 kap. 14 § rättegångsbalken (1942:740) (RB)

-När hovrätten är tveksam till om tingsrätten dömt rätt.

-Om det behövs för att hovrätten ska kunna bedöma om
tingsrätten dömt rätt.

-Om det är viktigt att hovrätten prövar målet för att andra domstolar ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor.

-När det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Er överklagan ska ges in skriftligen till tingsrätten enligt 50 kap. 1 § RB och ska ha kommit in senast 3 veckor efter den dag då domen meddelades. Om, som i ditt fall, motparten redan överklagat har du ytterligare en vecka på dig att överklaga.

Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice Walldov
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (526)
2021-11-27 Kan svensk domstol döma för misshandel utomlands?
2021-11-16 Vad avses med reformatio in pejus? Är principen meningslös? Kritik anslutningsöverklagan.
2021-11-12 Måste tingsrätt bestå av tre domare vid huvudförhandling?
2021-11-11 RÄTTSPROCESS

Alla besvarade frågor (97413)