Överklaga Länsstyrelsens beslut enligt förvaltningslagen

Hej!

Länsstyrelsen har så gott som beslutat att bygga en 5G mast nära bebyggelse och

natur. Vi som bor nära har överklagat, men hur går vi vidare? Vilken är nästa instans?

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förutsätter av din fråga att ni har överklagat beslutet till förvaltningsrätten i enlighet med 43 § förvaltningslagen men skickat överklagandet till Länsstyrelsen i enlighet med samma paragraf. Om inte så vill jag förtydliga att ni ska skicka in ert överklagande till Länsstyrelsen i egenskap av beslutsfattande myndighet (med avseende på det beslut ni är missnöjd med) men att överklagandet ska vara ställt till förvaltningsrätten. Vilken förvaltningsrätt ni ska vända er till kan jag inte svara på eftersom jag inte vet var i landet ni bor. En lista på förvaltningsrätterna och deras upptagningsområden finner ni här. https://www.domstol.se/hitta-domstol/forvaltningsdomstolar/forvaltningsratter/

När ni har skickat in ert överklagande kontrollerar Länsstyrelsen att överklagandet har kommit in i rätt tid (45 § FL), alltså senast tre veckor efter att ni fick del av beslutet som ni avser överklaga (44 § FL). Om det inkommit i rätt tid skickar länsstyrelsen vidare överklagandet till förvaltningsrätten som tar beslut i ärendet.

Nästa instans efter förvaltningsrätten är kammarrätten. Om förvaltningsrätten fattar ett beslut som ni inte är nöjd med måste ni ansöka om prövningstillstånd till kammarrätten för att kunna överklaga dit, 40 § FL. Om prövningstillstånd inte beviljas kommer förvaltningsrättens beslut att stå fast.

Vänligen,

Astrid Niva-LindmarkRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000