Överklaga Länsstyrelsens beslut enligt förvaltningslagen

2019-10-01 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej!Länsstyrelsen har så gott som beslutat att bygga en 5G mast nära bebyggelse ochnatur. Vi som bor nära har överklagat, men hur går vi vidare? Vilken är nästa instans?Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förutsätter av din fråga att ni har överklagat beslutet till förvaltningsrätten i enlighet med 43 § förvaltningslagen men skickat överklagandet till Länsstyrelsen i enlighet med samma paragraf. Om inte så vill jag förtydliga att ni ska skicka in ert överklagande till Länsstyrelsen i egenskap av beslutsfattande myndighet (med avseende på det beslut ni är missnöjd med) men att överklagandet ska vara ställt till förvaltningsrätten. Vilken förvaltningsrätt ni ska vända er till kan jag inte svara på eftersom jag inte vet var i landet ni bor. En lista på förvaltningsrätterna och deras upptagningsområden finner ni här. https://www.domstol.se/hitta-domstol/forvaltningsdomstolar/forvaltningsratter/

När ni har skickat in ert överklagande kontrollerar Länsstyrelsen att överklagandet har kommit in i rätt tid (45 § FL), alltså senast tre veckor efter att ni fick del av beslutet som ni avser överklaga (44 § FL). Om det inkommit i rätt tid skickar länsstyrelsen vidare överklagandet till förvaltningsrätten som tar beslut i ärendet.

Nästa instans efter förvaltningsrätten är kammarrätten. Om förvaltningsrätten fattar ett beslut som ni inte är nöjd med måste ni ansöka om prövningstillstånd till kammarrätten för att kunna överklaga dit, 40 § FL. Om prövningstillstånd inte beviljas kommer förvaltningsrättens beslut att stå fast.

Vänligen,

Astrid Niva-Lindmark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (496)
2020-01-29 Från vilken dag gäller fristen för överklagande av myndighetsbeslut?
2020-01-28 Hur får man tillbaka ett indraget körkort?
2020-01-23 Tid för överklagan i förvaltningsrätt
2020-01-21 Anonym orosanmälan

Alla besvarade frågor (77210)