Överklaga länsstyrelsens beslut

2015-06-29 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hur går man tillväga för att få ett felaktigt djurförbud borttaget? och få tillbaka djuren ?Vi har bildbevis, filmer och intyg från olika personer som kan intyga att djuren var välmående och friska. Det är massa lögner i länsstyrelsens såkallade utredning :/
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Förvaltningslagen (FL) är tillämplig på länsstyrelsens beslut, se FL 1 §. Enligt FL 22 § får den som beslutet angår överklaga beslutet om det gått denne emot, vilket innebär att ni bör ha rätt att överklaga länsstyrelsens beslut i detta fall.

Enligt efterföljande paragrafer prövas ett överklagande av allmän förvaltningsdomstol. Det skriftliga överklagandet lämnas dock in till den myndighet som meddelat beslutet, alltså länsstyrelsen i detta fall. Enligt FL 23 § 2 st. ska överklagandet ha kommit in till den beslutande myndigheten senast tre veckor från det att den klagande fick del av beslutet. Om överklagandet inkommit för sent kommer det att avvisas enligt FL 24 §. Ett undantag i FL 24 § 2 st. stadgar att överklagandet inte ska avvisas om myndigheten lämnat felaktiga upplysningar angående överklagande av beslutet.

Om en myndighet meddelat ett uppenbart felaktigt beslut kan myndigheten själv ändra sitt beslut enligt FL 27 §. Detta får inte ske till nackdel för någon enskild. Denna bestämmelse innebär att länsstyrelsen själv kan ompröva sitt beslut om ni visar att beslutet är uppenbart felaktigt. Här gäller ingen tidsfrist likt den vid överklagande.

Viktor Wihlstrand
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (543)
2020-07-06 Vad kan man göra om man har fått avslag på ansökan om försörjningsstöd?
2020-07-03 Vad räknas som inkomst vid ekonomiskt bistånd?
2020-06-30 Försörjningsstöd?
2020-06-29 Orosanmälan

Alla besvarade frågor (81824)