Överklaga kronofogdens beslut om att utmäta färdmedel

2021-06-29 i Utmätning
FRÅGA
Hej jag undrar om det finns några regler gällande vad fogden kan/får ta. Jag har lite skulder hos fogden och i torsdag tog fogden en för mig väldigt viktigt vespa som dessutom är ett måste för mig för att jag ska kunna jobba, dvs jag kan nu inte jobba. Vespan som är en mc är värd runt 2000 kr, max 2500 kr. Får fogden ta ett fordon trots det låga värdet. Det finns inga regler sim tex säger att om fogden ska ta en bil ska denna ha ett värde av minst X kr. Vespan är dessutom för mig mycket viktig få jag är rörelsehindrad med bestående handikapp. Min totala skuld till fogden ligger på 26.000 kr. Nu sitter jag indirekt i husarrest och kan omöjligt jobba eller utföra mina vardagliga ärenden tex. komma iväg och handla etc.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är svårt att ge dig ett absolut svar på huruvida kronofogden agerat korrekt eller ej då jag inte vet vad för grunder de har till sitt beslut. Jag kommer därför nedanför ge dig en utförlig genomgång kring hur detta i ditt fall skulle kunna anses vara en inkorrekt handling. Men framför allt rekommenderar jag dig att överklaga beslutet. Nedan kommer jag gå igenom vad som krävs för en överklagan.

Kronofogdens rätt att utmäta egendom

I regel får kronofogden utmäta egendom. I sådana fall gör de en individuell bedömning i varje enskilt fall kring vad de kan utmäta med minsta kostnad och olägenhet för dig. Det finns dock begränsningar till kronofogdens rätt att utmäta egendom. Dessa begränsningar finner du i 5 kap. Utsökningsbalken (UB). I ditt fall riktar jag framför allt mitt fokus på 5 kap. 1 § tredje punkten UB

5 kap. 1 § tredje punkten UB
"Arbetsredskap eller annan utrustning som behövs för gäldenärens förvärvsverksamhet [..] och sådant som i övrigt behövs för hans försörjning, allt till skäligt värde."

Med detta innebär att om fordonet är av skäligt värde och du är i behov av den för din försörjning bör den undantas från utmätningen. Detta i de fallen de t.ex. föreligger brist på andra kommunikationssätt till arbetet. I NJA 1975 s. 225 undantogs en bil från utmätning eftersom den skuldsatta, som var handikappad, var i behov av bilen för att kunna ta sig till och från arbetet. Men i de fall alternativa kommunikationsmedel förekommer har HD gjort motsatt bedömning och utmätning på fordonet har ansetts vara av såpas stor vikt att de inte kunde ta hänsyn till personens skäl att behålla bilen. (NJA 1978 s.74)

Om kronofogden dock anser att fordonet är av sådant värde att det inte kan undantas får utmätning ske med förbehåll att den skuldsatta får ut en skälig summa av försäljningen. Detta för att kunna ersätta det sålda fordonet. (5 kap. 4 § UB)

Överklaga kronofogdens beslut

För att överklaga beslutet ska du skriva till tingsrätten, men du ska skicka eller lämna in överklagan till kronofogden. Du hittar information kring vart du ska posta din överklagan i utmätningsbeslutet. Är detta borta ska du posta överklagan till kontoret närmast dig. Det går även att mejla. Kronofogden lämnar sedan in din överklagan till tingsrätten. Överklagan ska skickas in till kronofogden inom tre veckor från att du fick ta del av beslutet.

I överklagan ska du ange

-vilket beslut du överklagar, -varför du anser att det ska ändras och vilken ändring du vill ha, -de bevis du vill föra fram och vad de ska styrka, -ditt namn, -ditt person- eller organisationsnummer, -din adress och -ditt telefonnummer.

Du eller ditt ombud ska underteckna överklagandet.

Mitt svar

Din situation är svårbedömd då jag inte vet vilka omständigheter som lett upp till kronofogdens beslut. Men baserat på det du skriver bedömer jag att du var i behov av ditt fordon så som 5 kap. 1 § tredje punkten UB statuerar. Det är dock viktigt att komma ihåg att kronofogden även tar hänsyn till om du har tillgång till alternativa metoder att ta dig till ditt arbete. Jag rekommenderar dig att överklaga detta beslut utifall tiden för överklagandet inte löpt ut. Om överklagan skickas in senare än efter tre veckor kommer den avvisas.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Rebecca Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (568)
2021-10-23 Får Kronofogdemyndigheten utmäta egendom hos mina föräldrar som tillhör mig?
2021-10-22 Får kronofogden utmäta en leasad bil?
2021-10-17 Kan kronofogden utmäta min frus egendom på grund av mina skulder?
2021-10-16 Utmätning av telefon och tv?

Alla besvarade frågor (96515)