Överklaga gymnasiebetyg?

FRÅGA
Hur överklagar jag ett gymnasiebetyg?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Gymnasiebetyg kan inte överklagas. Det framgår av skollagen 28 kap. 18 §, som föreskriver att andra beslut än de som räknas upp inte kan överklagas. Eftersom betyg inte räknas upp som ett beslut som kan överklagas, innebär det alltså att gymnasiebetyg inte kan överklagas.

Av skollagen 3 kap. 19 § framgår det dock att ett betyg som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av skrivfel eller liknande förbiseende får rättas av rektorn. Vid rättelse ska ett nytt skriftligt betyg utfärdas och den oriktiga betygshandlingen om möjligt förstöras. Vidare framgår av 3 kap. 20 § skollagen att om den som har fattat beslut om betyg, finner att det är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller annan anledning, ska denne ändra beslutet, förutsatt att det kan ske snabbt och enkelt. En sådan ändring får inte innebära att betyget sänks.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Paula Reich Zackrisson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (310)
2020-11-26 Vidta rättsliga åtgärder
2020-11-24 Vem har rätt att läsa SFI kurs?
2020-11-21 Modersmål i Skolan
2020-11-21 Modersmål i Skolan

Alla besvarade frågor (86486)