Överklaga Försäkringskassans beslut till Förvaltningsrätt

2019-04-07 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
När jag överklagar försäkringskassans beslut angående sjukersättning till förvaltningsrätten ska jag då gå på vad de motiverade avslaget vid omprövningen eller vad de motiverade avslaget vid själva ansökan av sjukersättning?Det är två olika motiveringar till avslag.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara denna fråga kommer jag nedan att hänvisa till Socialförsäkringsbalken (SFB) och Förvaltningsprocesslagen (FPL).

Omprövningsbeslutet ligger till grund för överklagan

Om du inte är nöjd med Försäkringskassans avslag om sjukersättning kan du mycket riktigt överklaga beslutet till Förvaltningsrätten första instans i allmän domstol (113 kap. 10 § SFB). En förutsättning för att beslutet ska kunna överklagas hos Förvaltningsrätten är att beslutet har omprövats av Försäkringskassan (113 kap. 7 och 10 §§ SFB). En omprövning har mycket riktigt gjorts i detta fall. Det är alltså omprövningsbeslutet som överklagas.

Innehållet i yrkandet

I ditt yrkande till Förvaltningsrätten ska du ange vilket beslut som du överklagar och vad du yrkar. Du bör också uppge bevis som du vill åberopa och vad du vill styrka med varje särskilt bevis (4 § FPL). Du ska vidare ange namn, personnummer, postadress, telefonnummer till bostad såväl som arbetsplats och e-postadress (3 § FPL).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är det Försäkringskassans omprövningsbeslut som överklagas till Förvaltningsrätten. Sedan gör Förvaltningsrätten en ny bedömning om huruvida du har rätt till sjukersättning eller ej. I 3-4 §§ FPL framkommer vad som en ansökan till Förvaltningsrätten vidare ska innehålla. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (461)
2019-09-23 Hur överklagar man beslut om kommunalt avlopp?
2019-09-15 Håller förvaltningsrätten muntlig förhandling i överklagade mål?
2019-09-15 Kan man få socialbidrag om man vägrar ta CSN?
2019-09-01 Medlemsskap i kommun grundat på delägarskap i fast egendom

Alla besvarade frågor (73015)