Överklaga Försäkringskassans beslut till Förvaltningsrätt

När jag överklagar försäkringskassans beslut angående sjukersättning till förvaltningsrätten ska jag då gå på vad de motiverade avslaget vid omprövningen eller vad de motiverade avslaget vid själva ansökan av sjukersättning?

Det är två olika motiveringar till avslag.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara denna fråga kommer jag nedan att hänvisa till Socialförsäkringsbalken (SFB) och Förvaltningsprocesslagen (FPL).

Omprövningsbeslutet ligger till grund för överklagan

Om du inte är nöjd med Försäkringskassans avslag om sjukersättning kan du mycket riktigt överklaga beslutet till Förvaltningsrätten första instans i allmän domstol (113 kap. 10 § SFB). En förutsättning för att beslutet ska kunna överklagas hos Förvaltningsrätten är att beslutet har omprövats av Försäkringskassan (113 kap. 7 och 10 §§ SFB). En omprövning har mycket riktigt gjorts i detta fall. Det är alltså omprövningsbeslutet som överklagas.

Innehållet i yrkandet

I ditt yrkande till Förvaltningsrätten ska du ange vilket beslut som du överklagar och vad du yrkar. Du bör också uppge bevis som du vill åberopa och vad du vill styrka med varje särskilt bevis (4 § FPL). Du ska vidare ange namn, personnummer, postadress, telefonnummer till bostad såväl som arbetsplats och e-postadress (3 § FPL).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är det Försäkringskassans omprövningsbeslut som överklagas till Förvaltningsrätten. Sedan gör Förvaltningsrätten en ny bedömning om huruvida du har rätt till sjukersättning eller ej. I 3-4 §§ FPL framkommer vad som en ansökan till Förvaltningsrätten vidare ska innehålla. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ida HellstenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000