Överklaga felaktigt tentamensbetyg?

FRÅGA
Hej, jag studerar på universitetet och har skrivit en tenta i statistik. Jag skrev underkänt på tentan och fick ett underkänt betyg i ladok. När jag hämtade ut tentan upptäckte jag dock att examinatorn skrivit G som betyg på själva tentan och sedan skrivit under, trots att jag låg under poänggränsen för godkänt. Nu undrar jag vad som gäller? Kan jag kräva det undertecknade betyget eller är det betyget som lagts in i Ladok som gäller? Mvh
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

För att bedöma om du har rätt att överklaga ditt tentamensbetyg kollar vi på förvaltningslagen (FL) och högskoleförordningen (1993:100).

Betyg går inte att överklaga

Förutsättningarna för att man överhuvudtaget ska ha rätt att överklaga ett myndighetsbeslut är att beslutet har gått den enskilde emot och att beslutet kan överklagas i speciallagstiftning. Betyg är ett myndighetsbeslut, och i och med att du fått underkänt på tentamen, så kan det anses ha gått dig emot. För att kolla om högskolebetyg går att överklaga får vi kolla närmare på speciallagen högskoleförordningen (1993:100), eftersom förvaltningslagen inte ger några riktlinjer i den aktuella frågan (22 § FL).

Av tolfte kapitlets andra paragraf i högskoleförordningen finns en lista över alla beslut från en högskola som går att överklaga. Betyg finns inte med i listan, och du kan därför inte överklaga ditt betyg (12 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100)).

Examinatorn får rätta skrivfelet i tentamen

Eftersom du har fått godkänt på tentamen, när du egentligen borde fått underkänt, så kan det anses finnas en sådan "uppenbar oriktighet" genom ett skrivfel och dessa får din examinator alltid lov att rätta till. Du kan ha rätt att yttra dig innan rättelse av felet sker, men i det här fallet anser jag det inte vara nödvändigt, eftersom det egentligen inte finns några tveksamheter angående vilket betyg du i realiteten ska ha, och då behöver inte din examinator inhämta ditt yttrande innan rättelse sker (26 § FL).

Omprövning av beslut sker endast då det är tveksamt om vad som ska gälla

Bra att veta är att din examinator endast är skyldig att ompröva sitt beslut i den mån det är tveksamt om felskrivningen i tentamen är "uppenbart felaktig" eller inte. I det här fallet verkar både du och din examinator vara överens om att du borde få det lägre betyget, och då bedömer jag det som att det inte finns några tveksamheter att ta ställning till (27 § första stycket FL).

Sammanfattningsvis

Betyg går inte att överklaga. Examinatorn får lov att rätta till sitt skrivfel i tentamen. Omprövning av ditt beslut sker endast i den mån det är tveksamt om det är en uppenbar felskrivning eller inte, och i ditt fall bedömer jag det som att det inte finns någon tveksamhet. Du har därför inte rätt att kräva det undertecknade betyget i tentamen.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga, även om det kanske inte var det svar du hoppats på!

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (362)
2021-09-15 Betydelse av att skolans app äger materialet
2021-08-31 Hjälp med skolarbete
2021-08-29 Har jag rätt att ta del av betyg som utfärdats av en kommunal eller privat gymnasieskola?
2021-08-28 Jag vill anmäla min sons skola - Hur går jag tillväga?

Alla besvarade frågor (95692)