Överklaga ett visumbeslut

2017-10-01 i Migrationsrätt
FRÅGA
HejNekad visum ansökan från svenska generalkonsultat (polska ambassaden), eftersom den inte är svenska myndighet hur ska man överklaga detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du kan överklaga ett visumbeslut. Det ska göras skriftligt senast 3 veckor från den dag du fick ditt beslut.

I din överklagan ska du skriva vilket beslut du inte är nöjd med. Du ska även förklara varför du anser det samt hur du vill att det ska ändras. Du har även möjlighet komplettera med dokument som du inte tidigare har lämnat in.

Din överklagan ska lämnas in till den utlandsmyndighet (ambassad eller konsulat) som fattat beslutet. Utlandsmyndigheten kommer sedan att kontrollera att överklagan kommit in i tid. De går sedan igenom ärendet igen.

Om utlandsmyndigheten anser att det kommit in ny information kan de ändra beslutet. Du blir i så fall meddelad om detta.

Om utlandsmyndigheten inte ändrar beslutet kommer de att skicka alla handlingar vidare till Förvaltningsrätten i Göteborg som sedan kommer att meddela ett beslut i ärendet.

Om det har gått längre tid än 3 veckor avvisas överklagandet av utlandsmyndigheten. Du får i sådana fall lämna in en ny ansökan.

Sammanfattningsvis kan du lämna in en skriftlig överklagan till ambassaden som då prövar beslutet igen. Överklagan ska lämnas in inom 3 veckor från den dag du fick ditt beslut.

Vill du läsa mer om visum och överklagan, klicka här.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel Myrenius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?