Överklaga ett beslut från förvaltningsrätten

2017-09-25 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej Lawline!Jag har en fråga ang. överklagan.Kan man överklaga ett beslut från förvaltningsrätten???Om svaret är ja så skulle jag vilja veta hur, för jag XX och YY har blivit av med vårdnaden av två av våra barn.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Överklaga

Om du är missnöjd med en dom eller beslut från förvaltningsrättens kan du överklaga det skriftligen till kammarrätten, 33 § förvaltningsprocesslagen.

I överklagandet ska du tala om vilket avgörande du överklagar och på vilket sätt du vill att kammarrätten ska ändra det. Vissa mål kräver även ett prövningstillstånd. Då ska du tala om varför du anser att kammarrätten ska ge prövningstillstånd.

Vart ska du skicka överklagandet?

Du ska alltid skicka in överklagandet till den förvaltningsrätt som meddelat domen. Förvaltningsrätten prövar sedan om överklagandet har kommit in i rätt tid. Har det kommit in i tid skickar förvaltningsrätten det i så fall vidare till kammarrätten.

Hur lång tid har jag på mig att överklaga?

I domen framgår det hur lång tid du har på dig att överklaga. I många fall ska det ske inom tre veckor, men det kan variera.

domstolsverkets hemsida kan du läsa mer om hur du överklagar ett beslut till kammarrätten.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel Myrenius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (696)
2021-11-25 Ska barnets pengar beaktas vid prövning av ekonomiskt bistånd?
2021-11-24 Påverkar sambor möjlighet till försörjningsstöd?
2021-11-24 Kan man bli tvångsvårdad om man lider av koprolali?
2021-11-13 Orosanmälan för vuxen

Alla besvarade frågor (97338)