Överklaga dröjsmålstalan

2019-06-24 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej jag undrar var man kan överklaga ett avslag när det gäller dröjsmåltalan. Jag har begärt att Migrationsverket avgör mitt ärende enligt nya lagen då det har gått mer än ett år. MIG har avslog min begäran så jag vill överklaga beslutet. om det finns flera domstolar som man kan vända sig, då var vänlig och skriva alla dessa namn. Hälsningar
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 12 § 2 stycket förvaltningslagen får ett beslut att avslå en dröjsmålstalan överklagas till den domstol eller förvaltningsmyndighet som är behörig att pröva ett överklagande av avgörandet i ärendet. Det är således instansordningen som allmänt gäller för huvudfrågan som ska tillämpas vid en överklagan av dröjsmålstalan. Du kan alltså överklaga beslutet till migrationsdomstolen. Skulle du efter migrationsdomstolens avgörande inte vara nöjd med beslutet, kan du överklaga till migrationsöverdomstolen. För detta krävs emellertid prövningstillstånd.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Sam Naderi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll