Överklaga dom från migrationsdomstolen

2019-06-27 i Migrationsrätt
FRÅGA
Min sambo och pappa till vårt barn har fått avslag i migrationsdomstolen och ska utvisas till Irak vårt barn kommer känslomässigt bli lidande. Vad finns det mer vi kan göra för att vi inte ska behöva separera honom från vårt barn.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Migrationsdomstolens dom kan överklagas till Migrationsöverdomstolen som är den domstol som överprövar migrationsdomstolarnas avgöranden. För att Migrationsöverdomstolen ska ta upp ett mål till prövning krävs att domstolen först har meddelat prövningstillstånd. Prövningstillstånd kan beviljas om det är av vikt för rättstillämpningen att överklagandet prövas eller om det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Som exempel på synnerliga skäl kan nämnas att migrationsdomstolen har begått något allvarligt fel i handläggningen av ärendet. Om prövningstillstånd inte beviljas är det migrationsdomstolens avgörande som står fast.

Det ni kan göra är alltså att överklaga migrationsdomstolens dom. Ett sådant överklagande lämnas in till migrationsdomstolen som skickar handlingarna vidare till Migrationsöverdomstolen. Jag rekommenderar att ni då tar hjälp av någon som har kunskap om migrationsrätt och att ni på så vis kan få hjälp med att utforma överklagandet.

Om ni önskar vidare hjälp råder jag er att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa er vidare i ärendet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel Myrenius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (949)
2019-12-10 När börjar tidsgränsen för ansökan om svenskt medborgarskap löpa?
2019-12-08 ​Överklaga beslut om uppehållstillstånd för besök
2019-12-08 Kan pojkvän från Gambia besöka Sverige?
2019-12-06 Preskription av utvisningsbeslut meddelat till följd av brott

Alla besvarade frågor (75510)