Överklaga bouppteckning

FRÅGA
Hur kan man bestrida en gjord bouppteckning och två av sex inte godkänner den och skriver under
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att alla sex personerna har skrivit under bouppteckningen.

Ett undertecknande innebär att ett avtal har ingåtts mellan parterna, alltså ni sex personer som skrivit under, och då gäller den grundläggande juridiska principen att avtal ska hållas. De här två personerna kan där med inte ändra sig, utan man har genom undertecknandet godkänt bouppteckningen. Det krävs att de övriga personerna samtycker till en avtalsförändring i så fall. Om dessa två personerna dock anser att avtalet ingåtts felaktigt p.g.a. någon avtalsrättslig fråga, t.ex. att avtalet är oskäligt, får de vända sig till Avtalslagens regler om ogiltiga avtal. Här finns det inte någon särskild tidsgräns för när personerna måste väcka talan om avtalets ogiltighet.

Efter att bouppteckningen är undertecknad ska den skickas in till Skatteverket för registrering. Detta ska ske senast en månad efter att bouppteckningen är upprättad (20 kap. 8 §, Ärvdabalken, ÄB). En bouppteckning som upprättats på felaktigt sätt eller i övrgit är bristfällig får Skatteverket inte registrera. Om dessa två personerna anser att bouppteckningen har gått till på ett felaktigt sätt har tre veckor på sig att överklaga Skatteverkets beslut att registrera bouppteckningen. Ett exempel på en felaktighet kan vara att alla dödsbodelägare inte blev kallade till bouppteckningen. Det blir dock svårt för dessa två personerna att få igenom en ändring av bouppteckningen eftersom att de redan har skrivit under den.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Julia Kwapisz
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (880)
2019-09-18 Sålt egendom innan bouppteckningen
2019-09-14 Vad händer med skulder efter den avlidne och hur löses begravningskostnaderna?
2019-09-08 Vem ansvarar för dödsboet?
2019-08-31 Om bouppteckning och arvskifte

Alla besvarade frågor (72872)