Överklaga bouppteckning

Hej

Min fråga är:

- När bouppteckning är gjord och alla syskon skrivit på och en av syskonen är missnöjd trots hon skrivit på. Hur lång tid har då hon på sej att bestrida bouppteckningen?

Hur länge får hon fundera på om hon ska gå vidare med advokat och bestrida bouppteckningen?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån din fråga utgår jag från att det rör sig om en bouppteckning som är gjord på grund av att en person avlidit.

Inledningsvis innebär ett undertecknande att ett avtal har ingåtts mellan parterna, du och dina syskon, och då gäller som grundläggande juridisk princip att avtal ska hållas. Ditt syskon kan då inte utan vidare ändra sig utan att ni samtycker till avtalsförändringen. Skulle ditt syskon anse att avtalet ni ingått i form av bouppteckningen är felaktigt på grund av någon avtalsrättslig fråga, till exempel att hen känner sig förledd eller att avtalet är oskäligt, får hen vända sig till Avtalslagens (1915:218) regler om ogiltiga avtal. Då finns i princip ingen tidsgräns för när ditt syskon får väcka talan om avtalets ogiltighet.

När bouppteckningen har skrivits under av alla dödsboägare, ska den enligt Ärvdabalken (1958:367) 20 kap 8§ senast en månad efter att den upprättats skickas in till Skatteverket för registrering (9§). Skatteverket får inte registrera en insänd bouppteckning om den har gått till på felaktigt sätt eller i övrigt är bristfällig. Anser ditt syskon att bouppteckningen har gått till på felaktigt sätt har hen 3 veckor på sig att överklaga Skatteverkets beslut att registrera bouppteckningen. En felaktighet kan till exempel vara att inte alla dödsbodelägare har blivit kallade till bouppteckningen. Har bouppteckningen uppförts korrekt, hen har signerat och bouppteckningen är inskickad och registrerad har ditt syskon troligtvis relativt dåliga chanser att få igenom en ändring av bouppteckningen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Erica LeufstedtRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”