Överklaga beslut rättsliga rådet - Socialstyrelsen

2020-07-23 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hur söker man resning på ett beslut fattat av Socialstyrelsens Rättsliga Råd. Till vem ska resningsansökan ställas? Rättsliga Rådet? Förvaltningsrätten? Kammarrätten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att rättsliga rådet har fattat ett beslut som du skulle vilja få ändrat. Om så är fallet tror jag i första hand att du borde överväga att överklaga beslutet. Överklagar du beslutet kommer förvaltningsrätten pröva saken på nytt.

För att man ska få ansöka om resning får det inte längre vara möjligt att överklaga beslutet. Det är dessutom svårt att få igenom en resning eftersom det kräver något alldeles särskilt som till exempel att nya viktiga omständigheter kommit fram efter att beslutet blivit fattat. Får du överklaga beslutet skulle jag därför råda dig att göra det istället.

Här under går jag kort igenom hur överklagandet går till. Reglerna om överklagande av en myndighets beslut finns i förvaltningslagen (FL).

Överklagande

Beslut som en myndighet har fattat går att överklaga till allmän förvaltningsdomstol (40 § FL). Den som beslutet angår får överklaga beslutet, om beslutet också har gått emot personen (42 § FL). I överklagandet ska det framgå vilket beslut man överklagar och på vilket sätt man vill ha beslutet ändrat (43 § andra stycket FL). Man lämnar in överklagandet till myndigheten som har meddelat beslutet, i det här fallet alltså till rättsliga rådet (43 § första stycket FL). Överklagandet ska komma in till myndigheten som meddelat beslutet inom tre veckor från dagen då den som överklagar fick del av beslutet (44 § FL).

Hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig igen om du undrar något mer!

Vänligen,

Hanna Rosenqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (609)
2021-02-26 Hur lång tid kan det ta att få beslut prövat av myndighet?
2021-02-25 Avslag på sjukpenning, hur går man tillväga med en överklagan?
2021-02-25 Vad betyder formuleringarna i stadsdelsnämndens avslagsbeslut?
2021-02-23 Likställighetsprincipen och vägföreningar

Alla besvarade frågor (89850)