Överklaga beslut om uppehållstillstånd

2019-05-28 i Migrationsrätt
FRÅGA
Jag har överklagat ett negativt beslut om uppehållstillstånd som min flickvän fått från migrationsverket (skälet är 2 e-mail som migrationsverket skickat till mig och som jag ej har sett/mottagit och därmed inte kunnat besvara och därför utredde migrationsverket aldrig ansökan färdigt utan avslog direkt) nu är överklagan hos migrationsdomstolen och vad är det troliga beslutet från deras sida (ett Nej, skicka tillbaka ärendet till migrationsverket eller utreder domstolen själva vår ansökan och tar beslut)? vill tillägga att alla papper och dokument är inskickade i sin ordning, vet att det är svårt att besvara enskilda ärenden men vore tacksam för en juridisk bedömning av migrationsdomstolens svar i detta ärende.
SVAR

Hej och tack för din fråga till oss på Lawline.

I utlänningslagen hittar vi regler om vilka av migrationsverkets beslut som får överklagas till migrationsdomstolen. I förvaltningprocesslagen reglerar hur migrationsdomstolen handlägger i ett ärende, till exempel när beslut överklagas.

Att överklaga ett beslut om uppehållstillstånd
Migrationsverkets beslut om avslag på en ansökan om uppehållstillstånd får överklagas till migrationsdomstolen, (14 kap. 3 § UtIL).

Eftersom Migrationsverket är första instans som meddelat beslutet ska egentligen mig migrationsverket ompröva beslutet om uppehållstillstånd när du överklagar det
(13 kap. 13 § 3 st. UtIL). Migrationsverket ska ändra ditt beslut, till exempel därför att du inte har sett deras mail och inte kunnat skicka in en fullständig ansökan om uppehållstillstånd, (13 kap. 13 § 1 st UtIL). Men eftersom du redan lämnat in överklagan till migrationsdomstolen, så ska inte överklagan skickas tillbaka till migrationsverket för omprövning, (13 kap. 13 § 3 st. UtIL). Istället är det migrationsdomstolen ska istället pröva ärendet.

Som svar på din fråga så är det migrationsdomstolen som ska pröva ditt överklagande beslut, ifall beslutet om avslag på ansökan om uppehållstillstånd kan ändras.

Vad migrationsdomstolen kommer besluta i sin prövning, ifall de ska bifalla ansökan om uppehållstillstånd eller fastställa migrationsverkets beslut, kan jag inte med säkerhet uttala om. Men då migrationsdomstolen ska avgöra ett mål som grundas på handlingar och vad som övrigt förekommit i målet, (30 § FPL), så kommer migrationsverket ta hänsyn till de 2 e-mailen som du inte sett och inte kunnat besvara samt till de papper och dokument du skickat in.

Avslutningsvis
Migrationsdomstolen kommer inte att skicka tillbaka din överklagan till migrationsverket. Därefter är det migrationsdomstolen som beslutar ifall de ska ändra migrationsverkets beslut eller hålla med migrationsverket, med hänsyn till de papper och dokument som förekommit i målet.

Hälsningar

Adela Rujovic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1049)
2020-07-31 Hur långtgående utredningsskyldighet har migrationsdomstolen?
2020-07-29 Påverkar ordningsbot möjligheter till jobb och svenskt medborgarskap?
2020-07-26 Vad gäller för min blivande make som är EU-medborgare?
2020-07-17 ​Kan man få svenskt medborgarskap och pass om man dömts för rattfylleri?

Alla besvarade frågor (82592)