Överklaga beslut om tvångsvård med stöd av LVU

2019-11-30 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
hej.jag och mon man fick 4 av våra barn omedelbart omhändetagna den 6 november enligt Lvu pga av en orors anmälan från eskilstuna barnläkare mottagning och vi har haft utredningar på oss fötut har socialen sagt samt att dem yrkar på att vi har omsorgs svikt. och när vårat 5 :e barn som legat inne på sjukhus i uppsals och genomgått en större tarm operation skrivs ut också ska omplaceras enligt Lvu .våran barn är 1 1/5 år,2 1/5 år 9 år,10 år och 11 år.våran 1 1/5 årinh är i nehov av mig rent psykiskt men det vägrar soc ta hänsyn till.våran 2 1/5 årinh och våran 11 åring har helt hysrriska och bara skriker ovh gråter hela dagarna ovh nätterna.vi väntar på första beslutet från förvaltnings rätten som ska komma på tisdag.vsd ska vi göra om det ej avskrivs då.våra barn måste få komma hem annars så ko.mer våran barn går sönder psyskiskt.vad sks vi göra gör att få hem våra barn snabbt?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du just nu väntar på ett beslut från förvaltningsrätten om dina barn ska fortsätta beredas tvångsvård och undrar vad du ska göra om rätten beslutar att bifalla socialnämndens ansökan om vård med stöd av LVU. Det ska först konstateras att beslut om vård med stöd av LVU fattas av förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden (4 § första stycket LVU). Förvaltningsrättens beslut om att vårda barn och unga med tvång kan överklagas till kammarrätten (33 § första stycket FPL). Eftersom beslutet angår dig som barnets förälder och skulle gå dig emot om socialnämndens ansökan bifölls så har du rätt att överklaga (33 § andra stycket FPL). Vidare kommer det finnas närmare anvisningar inom vilken tid och hur du ska överklaga i bilagan till beslutet som du kommer få efter att förvaltningsrätten fattat ett beslut.

Sammanfattningsvis är svaret på din fråga att du kan överklaga förvaltningsrättens dom till kammarrätten om om du är missnöjd med beslutet. Jag förstår att det är en mycket svår situation som du befinner dig i. Det kan förhoppningsvis få dig att känna bättre genom att tänka på att domstolen har ett skyldighet enligt lag att i sin bedömning tänka på vad som är bäst för dem och låta detvara avgörande vid deras bedömning. Oavsett vilket beslut de kommer fram till så är det barnens bästa som ska avgöra om vård ska beredas enligt LVU eller inte. Ingenting annat ska enligt lag gå före dina barns bästa i bedömningen (1 § femte stycket LVU).

Jag hoppas att jag har varit till någon hjälp. Återkom gärna om du har ytterligare frågor!

Med vänliga hälsningar,

Nhi Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (498)
2020-02-23 Är rekvisiten i 4 § LVM kumulativa?
2020-02-22 Hur skall jag göra vid ett misskött ärende hos kronofogdemyndigheten?
2020-01-29 Från vilken dag gäller fristen för överklagande av myndighetsbeslut?
2020-01-28 Hur får man tillbaka ett indraget körkort?

Alla besvarade frågor (77330)