Överklaga beslut om att lägga ner förskola

FRÅGA
Hej,En förskola har blivit tillsagd til att lägga ner, det säger att verksamhet har haft säkerhetsbrister sedan den startades. Vad kan man göra åt det? Hur överklagar man och vad finns det att göra?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem har fattat beslutet?

Hemkommunen ansvarar för att utbildning i förskola kommer till stånd för alla barn i kommunen som ska erbjudas förskola och vars vårdnadshavare önskar det (8 kap. 12 § skollagen). Kommunen har med andra ord ansvar för att tillhandahålla förskolor i kommunen.

Det framgår inte av frågan vem som fattat beslutet. Det är dock kommunfullmäktige som beslutar om grundläggande och viktiga frågor för kommunen (5 kap. 1 § KL). Ett organisationsbeslut som innebär att antalet förskolor minskar bör lämpligen kräva fullmäktigebeslut för sådana omfattande ändringar. Det är en principiell fråga.

Överklaga genom laglighetsprövning

Beslut av fullmäktige får överklagas genom laglighetsprövning (13 kap. 2 § KL). Det är endast kommunmedlemmar som har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten (13 kap. 1 § KL). Den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där anses vara kommunmedlem och får därmed överklaga beslutet (1 kap. 5 § KL).

Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska det framgå vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagandet ska därefter ges in till förvaltningsrätten (13 kap. 4 § KL). Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats (13 kap. 5 § KL).

Förvaltningsrätten ska sedan pröva överklagandet. Ett överklagat beslut ska upphävas, om beslutet inte har kommit till på lagligt sätt, beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen, det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller beslutet annars strider mot lag eller annan författning (13 kap. 8 § KL).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (367)
2021-10-16 Har skolan anmälningsplikt till polisen vid misstanke av brott?
2021-10-15 Vad krävs för att komma in på juristprogrammet?
2021-10-14 Frånvaro på lektion på grund av mobiltelefon
2021-10-08 Ger en kandidatexamen i sociologi behörighet till myndighetsutövning?

Alla besvarade frågor (96436)