Överklaga återkallelse av uppehållstillstånd

2016-05-27 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej, Enligt direktiv 2004/114/EG och 7 kap. 1 § UtlL får uppehållstillstånd för studier återkallas om det framkommer at tredjelandsmedborgaren har medvetet lämnat oriktiga uppgifter eller medvetet har förtigit omständigheter, som varit av betydelse för att få tillståndet. Min fråga är: vid återkallelse av uppehållstillstånd pga ovanstående skäl, får den enskilde överklaga Migrationsverkets beslut? Med vänliga hälsningar,Viktoriya
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Migrationsverkets beslut att återkalla ett uppehållstillstånd överklagas till migrationsdomstolen (14 kap. 3 § UtlL). Beslutet ska överklagas skriftligen och du som klagande ska ange vilket beslut som överklagas samt vilken ändring av beslutet som begärs. Alltså i ditt fall beslutet att återkalla ditt uppehållstillstånd och att beslutet ska ändras på så sätt att något återkallande inte sker. Skrivelsen ska ges in till den myndighet som har meddelat beslutet, alltså i detta fallet Migrationsverket. Skrivelsen ska ha kommit in till Migrationsverket inom tre veckor från den dag då du som klagande fick del av beslutet (23 § FL). Om skrivelsen har kommit in i rätt tid ska Migrationsverket överlämna den till migrationsdomstolen som ska pröva överklagandet (24-25 §§ FL).

Utlänningslagen (UtlL) finner du här.

Förvaltningslagen (FL) finner du här.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Johan Waldebrink
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll