Överklaga återkallelse av uppehållstillstånd

Hej,

Enligt direktiv 2004/114/EG och 7 kap. 1 § UtlL får uppehållstillstånd för studier återkallas om det framkommer at tredjelandsmedborgaren har medvetet lämnat oriktiga uppgifter eller medvetet har förtigit omständigheter, som varit av betydelse för att få tillståndet.

Min fråga är: vid återkallelse av uppehållstillstånd pga ovanstående skäl, får den enskilde överklaga Migrationsverkets beslut?

Med vänliga hälsningar,

Viktoriya

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Migrationsverkets beslut att återkalla ett uppehållstillstånd överklagas till migrationsdomstolen (14 kap. 3 § UtlL). Beslutet ska överklagas skriftligen och du som klagande ska ange vilket beslut som överklagas samt vilken ändring av beslutet som begärs. Alltså i ditt fall beslutet att återkalla ditt uppehållstillstånd och att beslutet ska ändras på så sätt att något återkallande inte sker. Skrivelsen ska ges in till den myndighet som har meddelat beslutet, alltså i detta fallet Migrationsverket. Skrivelsen ska ha kommit in till Migrationsverket inom tre veckor från den dag då du som klagande fick del av beslutet (23 § FL). Om skrivelsen har kommit in i rätt tid ska Migrationsverket överlämna den till migrationsdomstolen som ska pröva överklagandet (24-25 §§ FL).

Utlänningslagen (UtlL) finner du här.

Förvaltningslagen (FL) finner du här.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Johan WaldebrinkRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”