Övergrepp i rättssak , hot eller "annan illgärning"

2019-08-31 i Övriga brott
FRÅGA
När man läser om övergrepp i rättssak står det att det krävs att man hotar eller "annan illgärning" vad innebär "annan illgärning" ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Brottet övergrepp i rättssak aktualiseras om någon med våld eller hot om våld angriper någon för att han eller hon gjort anmälan, fört talan, avlagt vittnesmål eller annars vid förhör avgett utsaga hos en domstol eller annan myndighet eller för att hindra någon från en sådan åtgärd. Eller om någon angriper någon för att han eller hon avlagt vittnesmål eller annars avgett utsaga vid förhör hos en myndighet eller för att hindra honom eller henne från att avge en sådan utsaga genom att vidta någon annan gärning, som medför lidande, skada eller olägenhet, eller genom hot om en sådan gärning, 17 kap 10 § första stycket brottsbalken.

Jag vet inte vart du läst om brottet så det är svårt för mig att säga exakt vad som avse men jag antar att med "annan illgärning" avses de fall då någon t ex utsätter ett vittne för något i syfte att hämnas för att denne avlagt viss utsaga. I de allra flesta fall handlar det om hot om våld men hotet kanske inte uttalas klart och tydligt utan det kan vara underförstått.

Hoppas att du känner att det blev något klarare!

Vänlig hälsning

Emilia Skantsi Flood
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
AA19Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-02 13:24
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (682)
2019-09-16 Är det lagligt att fotografera någon man inte känner?
2019-09-09 Vad händer om föräldrarna ljuger för polisen om att sonen använder narkotika?
2019-09-04 Får yrkesverksamma transportera knivar på allmän plats?
2019-08-31 Hur ansöker jag om kontaktförbud?

Alla besvarade frågor (72915)