FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott16/08/2019

Övergrepp i rättssak?

Jag hörde genom en kompis att en person (H) sagt till hen att H tänkte anmäla mig för en sak som jag inte ens har gjort och H sa till min kompis att hen inte fick säga något om det till mig. Begår jag övergrepp i rättssak ifall jag ringer H och ifrågasätter ifall hen tänker anmäla mig och säger att jag vet att hen tänker anmäla mig? Bara för att H ska få en tankeställare att jag vet om det. Tänkte bara fråga H, inte hota.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Den som genom våld, hot om våld eller på annat sätt angriper en person för att hon eller han har anmält ett brott, vittnat i rättegång eller liknande – eller försöker hindra en person att anmäla, vittna etc. – gör sig skyldig till övergrepp i rättssak. Lagtexten för övergrepp i rättssak enligt 17 kap. 10 § brottsbalken lyder enligt följande:

Den som med våld eller hot om våld angriper någon för att han eller hon gjort anmälan, fört talan, avlagt vittnesmål eller annars vid förhör avgett utsaga hos en domstol eller annan myndighet eller för att hindra någon från en sådan åtgärd döms för övergrepp i rättssak till fängelse i högst fyra år.

Så länge du inte angriper H och brukar våld eller hotar att använda våld så är det okej. Du kan alltså ifrågasätta honom, så länge du gör det utan att hota.

Det är heller inte olagligt att säga något man har lovat att inte säga. Egentligen kan det räknas som ett muntligt avtal, men i slutändan kommer det att bli väldigt svårt att bevisa huruvida man lovat eller inte (om man inte har det på papper eller inspelat). Med andra ord har din kompis rent rättsligt inte gjort något fel, utan snarare rent moraliskt eftersom kompisen lovat att inte säga något.

Att saker sprids vidare föregår i vårt vardagliga liv hela tiden och det går inte att påverka så länge det är information som faktiskt inte får spridas som regleras genom lag.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Amanda AlwallRådgivare
Hittade du inte det du sökte?