FrågaAVTALSRÄTTAvtal30/07/2017

Övergiven egendom på annan fastighets mark

Hej

Jag äger sedan tolv år en fastighet i skärgården. Vid köpet hade en granne en gammal träbåt liggande på land på marken som tillhör fastigheten. Denna granne har inte rört båten under de 12 år som förflutit och den ligger fortfarande kvar på samma plats och förfaller.

Jag undrar vad jag har för olika alternativ att hantera båten? Grannen har hittills inte visat något intresse av att ta hand om den.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst rekommenderar jag att du kontaktar grannen angående båten och ber denne flytta på den från er mark. Om grannen inte svarar på dina försök att kontakta denne så bör det absolut inte vara några problem att flytta bort båten från er egendom. I det här fallet är det latinska begreppet res derelicta tillämpbart, det betyder övergiven egendom och används när en ägare frivilligt överger sin egendom.

För att sammanfatta så rekommenderar jag att du dokumenterar dina försök att kontakta ägaren till båten (ifall ägaren sen påstår att du inte kontaktat denne), för att sedan flytta på båten om nu ägaren inte vill ha den eller låta ägaren hämta den om denne vill ha den. Det är dom lättaste handlingsalternativen i mitt tycke.

Jag hoppas att jag lyckats besvara din fråga och önskar dig lycka till!

Mvh,

Stefan BlomqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning