FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag08/07/2013

Övergång av avtal vid fusion

Mitt företag (enskild näringsidkare) ingick för ett par år sedan ett fortlöpande avtal med ett aktiebolag (AB1). Nu har emellertid AB1 upplösts då det fusionerats med sitt moderbolag (AB2). Statusen för AB1 är det med inaktivt och existerar inte således egentligen inte som juridisk person längre. Nu undrar jag om mitt avtal med AB1 binder det "nya" bolaget AB2? Eller har vårt avtal upphört att gälla i och med fusionen? Jag har inte delgivits information om fusionen, utan jag fann det av en slump.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor.

När ett aktiebolag fusioneras tillsammans med ett annat aktiebolag så övergår inte bara rättigheter utan också skyldigheter till det "förvärvade" bolaget. Detta innebär att ditt avtal med AB1 står sig även mot AB2. Detta utläses ur 23:1 ABL. 

I rättsvetenskaplig kontext kan man resonera på följande vis. Du har ett avtal med AB1. Avtalet grundar sig på en gemensam partsvilja, vilket då kommer till uttryck i ett avtal. Syftet vid en fusion är att två bolag blir ett (allt som oftast) och då skall även dessa båda bolags respektive förpliktelser följa med. Förvisso är det så att den juridiska person som Du har ett avtal med (AB1) inte längre existerar som juridisk person, men fusionsinstitutet ger det skyddet att såväl rättigheter som skyldigheter följer med i fusionen. 

Allt gott!

Filip Henriksen


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000