Överförmyndarkontroll vid efterlevande förälder

FRÅGA
Ett barns egendom, förvaltas gemensamt av de båda föräldrarna. Om en av föräldrarna avlider så är den kvarvarande föräldern ensam förvaltare. Vad ska man göra för att se till att barnets egendom inte kan kommas åt av den kvarvarande föräldern? Kan ex vara aktuellt när föräldrarna aldrig levt ihop.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om föräldrarna är gifta och det är ett gemensamt barn, ärver den kvarlevande föräldern kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt och företräder då barnet som förvaltare för den del som härstammar från föräldern som avlidit. Är barnet under 18 år förordnar kommunens överförmyndare barnet en god man som företräder barnet vid dödsbouppteckningen.Vad man kan göra här är att genom testamente förklara att det för barnets säkerhet ska finnas en överförmyndarkontroll på förmögenheten, som då gör så att den efterlevande föräldern behöver överförmyndares tillstånd för att röra pengarna.

Samma gäller om föräldrarna inte är gifta. De ärver inte varandra och tillgångarna kan därför inte går vidare med fri förfoganderätt. Om inget annat skrivs genom testamente, förvaltar ändå den efterlevande föräldern barnets arv. Då ska överförmyndaren själv gå in och se lämpligheten i att föräldern själv förvaltar egendomarna. Säkrast är att gå in själv och genom testamente skriva att du önskar att överförmyndaren ska utöva kontroll med den andre föräldern över den förmögenhet du efterlämnat dig. Du kan annars exempelvis skriva att du vill att en nära vän eller syskon förvaltar barnets arv tills dess att det är myndigt.

Vill du ha mer hjälp är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll