FrågaFAMILJERÄTTGod man09/06/2016

Överförmyndarens samtycke vid försäljning av fast egendom

Min far har förvaltare. Far äger 3st till fastigheter till 100%. Nu vill förvaltaren sälja 1 fastighet på öppna marknaden via välrenommerad mäklare. Vi är 3st barn varav en sätter sig emot all försäljning. Då säger överförmyndaren att när det gäller fastighetsförsäljning skall även (förutom förvaltaren) samtliga barn godkänna försäljning, slutpriset, bud, budlista etc. Är detta rätt. Jag trodde förvaltaren hade 100% rätt att sälja. Far bor numera på äldreboende!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Svaret på din fråga finns i Föräldrabalken (FB).


Förvaltaren har inte själv rätt att sälja fast egendom för den enskildes räkning. För en sådan försäljning krävs överförmyndarens samtycke, se FB 14 kap 11§ 1st 3p. Innan överförmyndaren lämnar ett samtycke ska det beaktas om ett samtycke är lämpligt med hänsyn till egendomens natur, samt den enskildes behov och samlade tillgångar, se FB 14 kap 11§ 2st.


Försäljning av fast egendom anses vara en förvaltningsåtgärd av större vikt. Således gäller att överförmyndaren, innan samtycke lämnas, skall bereda de närmast berörda att yttra sig, se FB 16 kap 9§. Överförmyndaren har alltså gjort rätt som har kontaktat er barn. Men även om ett syskon sätter sig emot, så kan överförmyndaren lämna sitt samtycke till försäljningen. Att samtliga barn måste godkänna försäljning, slutpris, bud etc är antagligen något som överförmyndaren i er kommun har ansett nödvändigt eller lämpligt.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!


Med vänlig hälsning,

John Eriksson NätterlundRådgivare
Hittade du inte det du sökte?