Överföring till avlidnes sambo

2020-04-30 i Sambo
FRÅGA
Hur lång tid tillbaka i tiden kan en dödsbodelägare göra anspråk på en överföring som gjorts till den avlidnes sambo ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvsrätten regleras i ärvdabalken (1958:637). Dessvärre finns inte så många möjligheter att begära återgång av en sådan överföring som du beskriver. I det fall att arvlåtaren förfogat över ett efterarv hade situationen varit annorlunda. Som ett förstärkt laglottsskydd för arvingarna kan dock en gåva, i vissa fall och ibland i begränsad mån, begäras åter om den kan likställas med ett testamente (7 kap 4 §).

Vill bröstarvinge mot gåvotagare göra gällande sin rätt enligt det förstärkta laglottskyddet, skall han väcka talan inom ett år från det bouppteckning efter arvlåtaren avslutades (7 kap 4 § 2st). Om talan inte väcks inom denna tid, är rätt till talan om förlorad.

Sammanfattningsvis bör ni, om överföring är sådan att 7 kap 4 § är tillämplig, väcka talan inom ett år efter bouppteckningen avslutades. Om det finns vidare omständigheter att ta hänsyn till är du välkommen återkomma med en ny fråga.

Hoppas att mitt svar gav viss vägledning!

Elin Andersson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (471)
2021-02-20 Har en sambo rätt att bo kvar i en fastighet som tillfallit bröstarvinge?
2021-02-20 Vad händer med gemensam bostad vid den ena partens bortgång i samboförhållande
2021-02-10 Övertagande av bostad som sambo
2021-02-03 Vad händer med den gemensamma lägenheten när en sambo dör om man har gemensamma barn?

Alla besvarade frågor (89540)