Överföring av vårdnad från gemensam vårdnad vid brister i samarbete eller omsorg

2017-11-03 i Vårdnadstvist
FRÅGA
hej! Jag har en som och gemensamvårdnad barn med hans pappa. pappan har en sjukpension det menas att han har utvecklingstöring och min son har också Adhd. pappan lever normalt och en annan kvinna och jag är också gift om mig och har två andra barn med min nya man. Pappan till min son gör ofta problem med mig och sonen påverkas mycket med den situation. Vi var flera förra gången hos familjerätten och ingen skillnad. problemet nu är sonen när han var hos honom snattat från en affär och blev social samtal. pappan klandrar på mig även när det hänt det händelsen var jag utomlands på semester där pappan vägrade helt och hållet att sonen åka med mig på grund av att vi har gemmansamvårdnad. nu passet till barnet är med pappan och han vägrade lämna den tillbaka. frågan är om vad ska jag göra nu? ska jag begära passet igen genom polisen? och om jag kan lyckas att ansöka och få ensam vårdnad. för att pappan vill inte samarbeta på nåt sätt för barnet skull, däremot barnets läget med hans Adhd går sämre och han är påverkad på hans pappas beteende som oroar mig mycket. tack
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Som vårdnadshavare så har man ett ansvar att hindra att barnet orsakar skada för någon annan och därmed vidta åtgärder och svara för att barnet står under uppsikt, detta enligt föräldrabalken (FB) 6 kapitlet 2§ (6:2).
Fadern kan då anses ha brustit i sitt ansvar om barnet agerar kriminellt.

För att gemensam vårdnad skall anses möjlig av domstol så krävs det att föräldrarna kan samarbeta i frågor som rör barnet. Ni måste inte ha samma uppfattning men ni ska kunna hantera delade meningar utan att det drabbar ert barn. Om du anser att samarbetet är så bristfälligt att det är oförenligt med ditt barns bästa så kan du föra talan i domstol om detta och att vårdnaden ska överföras till dig ensamt. FB 6:5

Om ni inte kan samarbeta och det beror på pappan, såsom du beskrivit, samt om han gjort sig skyldig till missbruk eller försummelse i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling så kan domstol besluta om ändring i vårdnaden. Lägg märke till att det ska vara fråga om bestående fara för barnets hälsa eller utveckling. Det räcker inte att det är fråga om någon enstaka händelse utan du behöver kunna peka på flera olika tillfällen eller punkter som fadern brustit i angående omsorgen för barnet. Sådana brister kan vara att barnet agerar kriminellt, hamnar i fel sällskap eller inte kommer iväg till skolan på grund av att barnet inte får tillräckligt med omsorg och skydd från föräldern. Det är då socialnämnden som för talan om ändring i vårdnaden, du kan ta kontakt med dem så att de är medvetna om hur situationen ser ut. Eventuellt kommer de då föra talan om att vårdnaden ska föras över till dig ensamt. FB 6:7

Vid beslut om vårdnad så skall barnets bästa vara avgörande. Man ska då väga riskerna att barnet far illa av att fadern har vårdnad mot barnets behov av en nära och god kontakt med fadern. Beroende på hur gammal din son är så skall man också ta hänsyn till hans vilja. FB 6:2a

Om du vill få en ändring av vårdnaden till följd av brister i ert samarbete så bör du ta kontakt med en jurist.
Du kan också ta kontakt med socialnämnden som nämnt ovan, om de får veta att någon åtgärd krävs i fråga om vårdnad så ska de göra en framställning eller ansökan hos domstol. Socialtjänstförordning 5 kapitlet 2§

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Johan Luca
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (860)
2021-09-03 Kan en förälders umgängesrätt stoppa den med ensam vårdnad att flytta med sitt barn?
2021-08-31 När kan man ändra vårdnad och när har man rätt till underhållsbidrag?
2021-08-31 Gemensam vårdnad när en av vårdnadshavarna flyttar utan samtycke
2021-08-25 Om pappan vill ha gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (95697)