Överföring av faderskap

2015-12-30 i Faderskap
FRÅGA
Jag har en fråga angående överförande av faderskap från biologisk far till annan man. Jag är en vuxen kvinna som föddes till en mor och en biologisk far som ej var i ett fast förhållande. Min biologiske far accepterade faderskap efter faderskapstest men har sedan dess ej varit involverad i mitt liv. Min mor träffade efter att hon fått mig en ny man som hon var i ett förhållande med i över 12 år. Jag och min "låtsasfar" har nu i mina vuxna år diskuterat ett överförande av faderskap från min biologiske far till min låtsasfar. Delvis på grund av arvsorsaker men mycket på emotionella grunder. Hur går vi tillväga och är detta möjligt?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

För att uppnå ett "överförande av faderskap" kan din låtsaspappa adoptera dig, vilket kommer ge dig samma rättsliga ställning som om du skulle varit hans biologiska barn enligt 4:8§ föräldrabalken. I det här fallet kommer du att anses vara din adoptivfars och din biologiska mammas gemensamma barn, vilket även inkluderar frågor om arv. När du har blivit adopterad kommer du alltså att tillskrivas samma juridiska rättigheter gentemot din adoptivfar som ett av hans biologiska barn hade fått.

Enligt 4:9§ föräldrabalken ska en ansökan om adoption göras vid den tingsrätt på de ort där adoptanten (din låtsaspappa) har sin hemvist. Vidare måste du, enligt4:5§ föräldrabalken, ge ditt samtycke till adoptionen eftersom du är över 18 år gammal

Rätten som prövar ärendet får enligt 4:6§ föräldrabalken, godkänna adoption om det är till fördel för barnet samt om adoptanten uppfostrat barnet, vilket det är i det här fallet då din låtsaspappa har varit som en far för dig de senaste 12 åren av ditt liv. Tillstånd till adoption ges med hänsyn till om adoptanten har uppfostrat barnet eller om det med hänsyn till er personliga relation finns särskild anledning till adoptionen. Förhållandet mellan er ska väsentligen har varit densamma som om adoptanten varit din biologiske far under uppväxten. Migrationsskäl eller eller ekonomiska skäl får inte ligga till grund för en adoption. Vid ansökan om adoption är domstolen skyldig att enligt 4:10§ föräldrabalken hämta in upplysningar om dig samt att din biologiske far skall höras eftersom han ses som en part i målet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (322)
2020-10-18 Hur går det till när man fastställer ett faderskap?
2020-09-28 Fastställande av faderskap
2020-09-17 Är det brottsligt att inte ange vem som är fadern till mitt barn?
2020-09-16 Hur kan man gå tillväga när det finns två potentiella pappor till ett barn?

Alla besvarade frågor (85162)