Ovårdad parkering

2015-08-18 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej Lawline, jag har en fråga om markägarens skyldighet att underhålla parkeringsplatsen. Finns det någon lag som säger att markägaren är skyldig att skapa en proper parkeringsplats och underhålla den för att kunna ta ut en parkeringsavgift? Jag har läst om att det ska finnas en parkeringskylt, men finns det inga andra krav? Det finns en tomt mellan två kontorsbyggnader i Solna där markägaren har satt upp en parkeringskylt, men inget annat har gjorts. Det finns inga parkeringrutor, däremot finns det stora gropar som fylls med vatten när det regnar och sophögar som har stått på området i åtminstone ett år (sen jag började jobba där). Man vill helst inte parkera där, men det är ont om parkeringsplatser på gatan, och markägaren tar ut lika mycket i parkeringsavgift som det kostar att parkera på gatan (där det finns riktiga parkeringsplatser).Tackar på förhand!
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering gäller ägare av privat mark. Markägaren är skyldig att genom tydlig skyltning ange vilka parkeringsvillkor som gäller på platsen för att få ta ut en kontrollavgift vid felaktig parkering, se 3 §.

Det finns med hänsyn till det sagda inte någon direkt skyldighet att underhålla en parkeringsplats. Om en tomt är ovårdad kan dock en markägare åläggas att vid vite åtgärda detta inom en viss tid. Sådana förhållanden kan anmälas till din kommuns plan- och byggnadsnämnd.

Om någon skulle skada sig p.g.a. situationen på parkeringen kan markägaren också under vissa förutsättningar bli skadeståndsskyldig enligt skadeståndslagen (1972:207).

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (422)
2020-10-22 Hur överklagar jag parkeringsböter?
2020-10-19 Hur kan du gå vidare när du fått parkeringsböter?
2020-10-12 Kan jag överklaga parkeringsboten om jag betalt för fel bil?
2020-10-06 Kan man få parkeringsböter om man misstagit sig på registreringsnumret?

Alla besvarade frågor (85358)