Outnyttjad uppsägningstid för inneboende

2016-10-28 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Har i 12 månader varit inneboende blev den 28e september tillsagd att flytta ut den sista oktober. Vet att man ska ha rätt till 3 månader men lyckades ordna en ny lägenhet så jag flyttade ut den 12:e lämna nycklar och så. När jag kommer tillbaka den 14:e är mitt namn borta från dörren trots att hyran är betald månaden ut. Ber nu om att få halva månadens hyra tillbaka tycker det inte är mer än rätt då jag inte fått mina 3 månader och dom tagit bort mitt namn från dörren. Blivit nekad detta.Att tillägga: Det ända som sagts är att jag kan bo tillsvidare muntligt eller så länge du vill. Så spenderat en del pengar på möbler och saker jag inte har användning för.En fråga till under tiden har jag haft tillgång till 25% av lägenheten inkl eget badrum (som dom använt när jag varit på semester). Vi har varit 3st som bott där inkl mig. Jag har haft ett frysfack samt en hylla i kylen. Torrvaror har jag förvarat i garderoben bland mina kläder, tillgång till kök har funnits har blivit mycket mat ute då hyresvärden varit dålig på att diska. Totalhyran har varit 9500:- jag hat betalt 4000:-.FRÅGAN ÄR:1.Kan jag få tillbaks hyran för tiden jag inte nyttjat lägenheten?2.Har jag inte betalat för mycket hyra varje månad?3.Och kan man göra något åt att jag inte fått nyttja mina 3 månader och gått över på en hyra som är det dubbla?
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline!

Svar på fråga 1:

Det avtal du har slutit med hyresvärden går bl.a. ut på att hyresvärden ska tillhandahålla lägenheten till ditt förfogande i en full månad (oktober) mot en full månads betalning. Du har hållit din del av avtalet genom att betala hyran för hela oktober. Hyresvärden har däremot tagit ifrån dig rätten att nyttja lägenheten från 12 oktober till 31 oktober genom att byta namn på dörren samt att ta tillbaka nycklarna. Hyresvärden har därför gjort sig skyldig till avtalsbrott. Eftersom även muntliga avtal är juridiskt bindande har du rätt att få tillbaka din betalning motsvarande tiden för 12 oktober - 31 oktober.

Svar på fråga 2:

I en situation med hyresavtal som går ut på att hyresvärden hyr ut sin egen bostad är det privatuthyrningslagen som gäller. Enligt denna har du ingen möjlighet att få tillbaka en del av hyran om den varit för hög. Den enda möjligheten att göra detta verkar vara genom att jämka avtalet enligt 36 § avtalslagen om hyran anses vara oskälig. Detta är något en domstol får bedöma i varje enskilt fall.

Svar på fråga 3:

Enligt 3 § privatuthyrningslagen är det 3 månaders uppsägningstid som gäller då hyresvärden säger upp avtalet. Eftersom hyresvärden sa upp kontraktet den 28 september upphör kontraktet att gälla den 31 december. Det tycks inte finnas någon slags rättslig konsekvens för hyresvärden för att du, efter att du flyttat ut till annan lägenhet, inte fått utnyttja resterande av tiden till kontraktets upphörande. Det faktum att du flyttade ut och gav tillbaka nycklarna torde anses som att du gett ditt samtycke till att du flyttar ut tidigare och alltså inte utnyttjar din fulla uppsägningstid.

Slutsats:

Du har alltså rätt att få tillbaka en del av den hyran du betalat för oktober månad.

Om du anser att hyran varit för hög skulle du kunna ta upp det till tvist inför domstol och yrka att hyran ska jämkas enligt 36 § avtalslagen. Denna bestämmelse får dock sällan genomslag och du har här att väga om det är värt att tvista om hyran mot kostnaderna för en rättslig process.

Det verkar inte finnas något du kan göra åt att du inte fått utnyttja lägenheten under din fulla uppsägningstid (fram till 31 december) då du flyttat ut.

Hoppas du fått svar på din fråga. Du är välkommen att vända dig till Lawline igen om du har några fler frågor.

Med vänliga hälsningar

Michelle Gaudin González
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1887)
2021-02-27 Får hyresvärd låsa utrymme?
2021-02-27 Gäller 12:25 JB i ökad utsträckning om grannen är känslig?
2021-02-26 Är hyresgästen skyldig att betala för reparationer?
2021-02-24 Vem ersätter en om ens lägenhet skadas under hyrestiden och skadan inte beror på en själv?

Alla besvarade frågor (89651)