FrågaFAMILJERÄTTBodelning25/03/2022

Otrohet och bodelning

Hej! Har det faktum att ena maken varit otrogen och orsakat psykisk/ekonomiskt lidande enbart för den andre parten någon betydelse för en bodelningen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar om otrohet och orsakande av skada från den ena partnern i ett äktenskap kan påverka bodelningen vid en äktenskapsskillnad. Eftersom din fråga rör bodelning vid äktenskapsskillnad kommer mitt svar att utgå från äktenskapsbalken.

Hur bodelningen går till och möjligheten till jämkning
Enligt 9:1 ÄktB ska en bodelning ske när ett äktenskap upplöses. I bodelningen ska allt giftorättsgods ingå enligt 10:1 ÄktB. Enskild egendom är inte giftorättsgods och inkluderar bland annat sådant som makarna ägde var för sig innan de ingick äktenskap, egendom som de beslutat ska vara enskild genom ett äktenskapsförord eller arv, gåvor och viss testamenterad egendom.

Huvudregeln är att giftorättsgodset ska delas lika mellan makarna (11:3 ÄktB) efter deras enskilda och gemensamma skulder har täckts (11:2 ÄktB). Det finns en möjlighet att frångå huvudregeln om likadelningen. Om en likadelning är oskälig med hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt så kan en jämkning av bodelningen göras enligt 12:1 ÄktB. Denna jämkning innebär att en make inte behöver lämna så mycket egendom som en likadelning innebär. Regeln kan alltså inte ge den "fattigare" maken ett anspråk på mer av den "rikare" makens egendom.

Otrohets inverkan på bodelningen
Möjligheten till jämkning är inte en ersättning för psykiskt lidande eller någonting som kan användas för att hämnas på sin make. Det är en möjlighet för den ena maken att behålla en större del av sitt giftorättsgods än vad som annars fordras eftersom det skulle vara orättvist att kräva maken på detta. Exemplet är om en person har ingått äktenskap i syfte att komma åt sin makes egendom för att sedan omedelbart ansöka om äktenskapsskillnad eller om täckningen av den ena makens skulder innebär att en likadelning blir för skev.

Otrohet i sig är alltså inte en sådan omständighet som kan motivera en jämkning av bodelningen. Det kan vara så att din makes orsakande av ekonomiskt lidande kan få en inverkan på bedömningen om jämkning kan vara påkallat. Eftersom jag inte har några vidare detaljer kring detta kan jag dock inte ge ett svar på om det faktiskt kan spela in i bedömningen och jag råder dig att ta kontakt med våra erfarna jurister här på Lawline för att få hjälp med den frågan!

Jag hoppas att jag skapade lite klarhet för dig

Mvh

Egil SellgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000