Otillbörliga gåvor

2016-04-19 i Efterarv
FRÅGA
Hej,Min mor har varit skild och omgift, och gick bort för ett antal år sedan. Pappan (min styvfar) fick då sitta i orubbat bo.För ett tag sedan blev han sjuk och bostaden såldes via hans andra släktingar. Då han nyligen avlidit undrar jag vad som gäller om det skulle visa sig att han senaste tiden givit bort större delen av tillgångarna, tex summan som inbringades vid bostadsförsäljningen.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När din mor gick bort, så har din styvfar rätt till halva kvarlåtenskapen med så kallad fri förfoganderätt, enligt 3:1 Ärvdabalken, förutsatt att du som bröstarvinge avstått från att göra anspråk på din andel av arvet till förmån för din styvfar enligt 3:9 Ärvdabalken. Du är då berättigad till efterarv, vilket betyder att du har rätt till en kvotdel av din styvfars kvarlåtenskap den dagen han går bort. Det finns en bestämmelse i Ärvdabalken som reglerar sådana situationer som du beskriver.

Enligt 3:3 Ärvdabalken skall ett vederlag utgå till den först avlidne makens arvingar, om den efterlevande maken genom gåva eller annan därmed jämförlig handling utan hänsyn till den först avlidne makens arvingar väsentligen minskat sin förmögenhet till förmån för sina egna arvingar. Enligt domstolpraxis innebär "väsentligen minskat" att förmögenheten minskat med cirka 25 %. Om förmögenheten minskat väsentligt genom gåva, har du rätt att ärva lika mycket som om gåvan aldrig givits. Vidare finns ytterligare en skyddsbestämmelse i 3:3 andra stycket, som säger att om din styvfar skulle ge bort hela sin förmögenhet till sina arvingar, så kan du kräva vederlag från din styvfars arvingar, förutsatt att de inte var i god tro. Notera dock en preskriptionstid på 5 år för att väcka vederlagstalan från det att din styvfars arvingar mottog gåvan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Carl William Ahlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (761)
2021-02-28 Efterlevande makes arvsrätt med fri förfoganderätt
2021-02-27 Efterlevande makes arv
2021-02-24 Får efterarvingar ta del av efterlevande makes försäkringar?
2021-02-21 Fördelning av efterarv

Alla besvarade frågor (89949)