Otillåten användning av skyddat varumärke

2021-08-25 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej, Jag har en fråga som berör företagslogotyper och regler kring det. Om man som företag har utformat och tagit fram en företagslogotyp för flera år sedan och nu fått kännedom om att ett annat företag (i samma bransch) har skapat och marknadsfört en nästintill identisk logga som vår. Kan man göra så? Finns det några lagar som reglerar detta? Det vi kan se är att detta företag verkar ha gått igenom en stor utveckling och skapat sig ett nytt varumärke för cirka 3 år sedan och troligtvis tagit fram denna företagslogotyp i samband med detta.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om det är tillåtet för en konkurrent i samma bransch att marknadsföra en företagslogga som är närmare identisk din företagslogga.

Din fråga regleras i varumärkeslagen (VmL)

Det varumärke som uppnår varumärkesskydd tidigast äger företräde

När flera varumärken är identiska eller så liknande att varumärkena kan förväxlas med varandra är utgångspunkten att varumärket som tidigast uppnått varumärkesskydd har företräde. Det är den med ett sådant företräde som har rätt att använda och marknadsföra varumärket (1 kap. 13 § VmL).

Ett varumärke kan uppnå skydd genom registrering eller inarbetning

Ett varumärke kan uppnå skydd på två olika sätt, registrering eller inarbetning. Oavsett vilken metod som används måste varumärket uppfylla vissa krav på särskiljningsförmåga (1 kap. 5 § VmL och 2 kap. 5 § VmL). Vad som menas med särskiljningsförmåga är att en normalt informerad och skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument kan skilja varor och tjänster från ett varumärke från dem som erbjuds av ett annat (1 kap. 5 § VmL). För ett inarbetat varumärke gäller dessutom att varumärket ska vara känt inom en betydande del av omsättningskretsen (1 kap. 7 § VmL). Omsättningskretsen kan vara begränsad till ett visst geografiskt område och inarbetning kräver ungefär att en tredjedel av omsättningskretsen känner till varumärket.

Varumärkesskydd medför ensamrätt

Den som har ett varumärke i den mening som avses i VmL har ensamrätt till det aktuella varumärket. Ensamrätten innebär att ingen annan än varumärkesinnehavararen får använda ett tecken som är förväxlingsbart med innehavarens, exempelvis vid marknadsföring eller försäljning (1 kap. 10 § VmL). Ett intrång i ensamrätten kan göras om två varumärken liknar varandra och varorna är av samma slag med risk för förväxling eller risk för association mellan det äldre och det yngre varumärket.

Vad innebär detta för dig

Den som har varumärkesskydd till en företagslogotyp äger ensamrätt till varumärket. Det innebär att ingen annan utan tillåtelse får använda en identisk eller liknande företagslogotyp för samma eller liknande varor/tjänster. Det är den som tidigast skyddat sitt varumärke som får ensamrätten. Varumärkesskydd kan uppnås genom registrering eller inarbetning.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Anna Manders
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1025)
2021-10-17 Är det lagligt att trycka sin egen logga på annan firmas reklamtröjor?
2021-10-15 Upphovsrätt till bild som publicerats på webbplats
2021-10-14 Namngivning i enlighet med god sed
2021-10-07 Användning av designat tyg

Alla besvarade frågor (96494)